VRH e-learningmodules:

Voorbehouden- en risicovolle handelingen - e-learningmodules

Naast digitale lesmaterialen zijn er ook trainingen, fysieke bijeenkomsten, toetsmomenten. Klik op deze link voor een totaaloverzicht van de bijeenkomsten over voorbehouden- en risicovolle handelingen.  

Voorbehouden handelingen heten zo omdat zij zijn voorbehouden aan artsen en verpleegkundig specialisten, sommige handelingen mogen ook worden uitgevoerd door tandartsen en verloskundigen. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij ook anderen opdracht geven om een voorbehouden handelingen te verrichten.

Een voorbehouden handeling mag alleen door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. De wet stelt eisen aan degene die een handeling uitvoert.
Deze beroepspersoon moet aantoonbaar 'bevoegd en bekwaam' zijn en moet o.a. beschikken over een uitvoeringsverzoek, de benodigde kennis, vaardigheid en attitude.  

Naast de voorbehouden handelingen die in de wet BIG staan, kunnen handelingen ook als risicovol worden aangemerkt.
Dit zijn handelingen waarbij onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leidt. 

Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidverklaring verplicht.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn

  • Injecteren (intramusculair en subcutaan)
  • Stomaspoelen en stomazorg
  • Handhygiëne
  • Diabetes en insuline meten en injecteren
  • Blaaskatherisatie (man/vrouw) en suprapubisch
  • PEG / maagsonde
  • ACT zwachtelen
  • Zuurstof toedienen
  • Tracheostoma
  • Wondzorg

Sommige handelingen mogen ook door verzorgende niveau 3-IG (VIG-ers) uitgevoerd worden.

OVERZICHT VAN CURSUSSEN VRH E-LEARNINGMODULES

E-learning over de verzorging van een tracheacanule - Niveau VPK / Verzorgende IG

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

E-learning | subcutaan vocht toedienen dmv hypodermaclyse

Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde e-learning: toedienen van zuurstof. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

E-learning | Stomazorg; verschillende soorten stoma's, verwisselen en verzorgen van de stoma

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

Totaal e-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden (20 modules) gericht op niveau 4,5 en 6.

Online training
Prijs
€ 299,00
Accreditatie
30 accreditatie punten
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

E-learning | Module katheteriseren Vrouw

Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

E-learning | Module Katheterzak legen en verwisselen

Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

E-learning | Module Katheterzak legen en verwisselen

Online training
Prijs
€ 15,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 5,00
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt
Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

Module (met voorleesfunctie) over COPD met onder andere aandacht voor een longaanval, de behandeling en de rapportage. Doelgroep: alle zorgverleners en mantelzorgers.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde e-learningmodule (1 punt) over blaasspoelen. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
24 maanden

Geaccrediteerde module (1 punt) over het inbrengen en verwijderen van een neus-maagsonde. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
24 maanden

Geaccrediteerde module over het verzorgen en verwisselen van een PEG / PEG-J / PEJ / PRG sonde en buttons met ballonfixatie. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
24 maanden

Geaccrediteerde e-learning module (1 punt) over subcutaan en intramusculair injecteren. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
24 maanden

Geaccrediteerde module (1 punt) over katheteriseren man en vrouw. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
24 maanden

Geaccrediteerde module (1 punt) over insuline toedienen met de insulinepen. Doelgroep: Verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde module (1 punt) over het verzorgen en verwisselen van een suprapubische katheter. Doelgroep: Verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 19,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
Onbeperkt

E-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden (14 modules) gericht op niveau 4 en 5.

Online training
Prijs
€ 199,00
Accreditatie
24 accreditatie punten
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde module (2 punten) het toedienen van zuurstof en het oppervlakkig uitzuigen van slijm. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 29,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde module (2 punten) stomazorg en darmspoelen. Doelgroep: Verzorgende IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 29,50
Accreditatie
2 accreditatie punten
Geldigheid
Onbeperkt

Geaccrediteerde module (1 punt) over bloedglucose meten. Doelgroep: Verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Online training
Prijs
€ 17,50
Accreditatie
1 accreditatie punt
Geldigheid
Onbeperkt