Voorbehouden- en risicovolle handelingen:

Voorbehouden- en risicovolle handelingen (VRH)

Voorbehouden handelingen heten zo omdat zij zijn voorbehouden aan artsen en verpleegkundig specialisten, sommige handelingen mogen ook worden uitgevoerd door tandartsen en verloskundigen. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij ook anderen opdracht geven om een voorbehouden handelingen te verrichten.

Een voorbehouden handeling mag alleen door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. De wet stelt eisen aan degene die een handeling uitvoert.
Deze beroepspersoon moet aantoonbaar 'bevoegd en bekwaam' zijn en moet o.a. beschikken over een uitvoeringsverzoek, de benodigde kennis, vaardigheid en attitude.  

Naast de voorbehouden handelingen die in de wet BIG staan, kunnen handelingen ook als risicovol worden aangemerkt.
Dit zijn handelingen waarbij onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leidt. 

Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidverklaring verplicht.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn

  • Injecteren (intramusculair en subcutaan)
  • Stomaspoelen en stomazorg
  • Handhygiëne
  • Diabetes en insuline meten en injecteren
  • Blaaskatherisatie (man/vrouw) en suprapubisch
  • PEG / maagsonde
  • ACT zwachtelen
  • Zuurstof toedienen
  • Tracheostoma
  • Wondzorg

Sommige handelingen mogen ook door verzorgende niveau 3-IG (VIG-ers) uitgevoerd worden.

OVERZICHT VAN CURSUSSEN VOORBEHOUDEN- EN RISICOVOLLE HANDELINGEN

15
15 accreditatie punten
€ 385,99
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten maandag 24 sep - 10:00 - 16:30
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 229,19
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) woensdag 03 okt - 09:00 - 17:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
3
3 accreditatie punten
€ 107,69
7
7 accreditatie punten
€ 229,19
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) dinsdag 16 okt - 09:00 - 17:00
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
3
3 accreditatie punten
€ 107,69
Katheteriseren M/V dinsdag 23 okt - 09:15 - 12:15
7
7 accreditatie punten
€ 229,19
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) donderdag 08 nov - 09:00 - 17:00
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten donderdag 15 nov - 10:00 - 16:30
Nog 2 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
15
15 accreditatie punten
€ 385,99
5
5 accreditatie punten
€ 168,80
Geldigheid Onbeperkt
3 studie punten
€ 214,17
Port-a-Cath Datum nog te bepalen.
Geldigheid Onbeperkt
4 studie punten
€ 0,00
ACT zwachtelen Datum nog te bepalen.
Geldigheid 24 maanden
4 studie punten
€ 95,00
Medisch Rekenen Datum nog te bepalen.
Geldigheid Onbeperkt
4
4 accreditatie punten
€ 124,99
Geldigheid Onbeperkt
4 studie punten
€ 124,99
Pleura-Ascitesdrain en Drainage Datum nog te bepalen.
Geldigheid Onbeperkt
4 studie punten
€ 144,38
Geldigheid 24 maanden
6
6 accreditatie punten
€ 168,80
Geldigheid Onbeperkt
3 studie punten
€ 114,95
Geldigheid Onbeperkt
7 studie punten
€ 199,65
Geldigheid 24 maanden