Voorbehouden- en risicovolle handelingen:

Voorbehouden- en risicovolle handelingen (VRH)

Voorbehouden handelingen heten zo omdat zij zijn voorbehouden aan artsen en verpleegkundig specialisten, sommige handelingen mogen ook worden uitgevoerd door tandartsen en verloskundigen. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij ook anderen opdracht geven om een voorbehouden handelingen te verrichten.

Een voorbehouden handeling mag alleen door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. De wet stelt eisen aan degene die een handeling uitvoert.
Deze beroepspersoon moet aantoonbaar 'bevoegd en bekwaam' zijn en moet o.a. beschikken over een uitvoeringsverzoek, de benodigde kennis, vaardigheid en attitude.  

Naast de voorbehouden handelingen die in de wet BIG staan, kunnen handelingen ook als risicovol worden aangemerkt.
Dit zijn handelingen waarbij onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leidt. 

Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidverklaring verplicht.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn

  • Injecteren (intramusculair en subcutaan)
  • Stomaspoelen en stomazorg
  • Handhygiëne
  • Diabetes en insuline meten en injecteren
  • Blaaskatherisatie (man/vrouw) en suprapubisch
  • PEG / maagsonde
  • ACT zwachtelen
  • Zuurstof toedienen
  • Tracheostoma
  • Wondzorg

Sommige handelingen mogen ook door verzorgende niveau 3-IG (VIG-ers) uitgevoerd worden.

OVERZICHT VAN CURSUSSEN VOORBEHOUDEN- EN RISICOVOLLE HANDELINGEN

1
1 accreditatie punten
€ 29,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
6
6 accreditatie punten
€ 85,00
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
3
3 accreditatie punten
€ 95,00
ACT Zwachtelen | Compressietherapie 22 aug 2019 - 18:30 - 21:30
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
3
3 accreditatie punten
€ 149,00
PAV & Enkel/Teen Arm Index 29 aug 2019 - 18:30 - 21:30
3
3 accreditatie punten
€ 95,00
ACT Zwachtelen | Compressietherapie 09 sep 2019 - 09:00 - 12:00
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Workshop Stoma verzorging 10 sep 2019 - 09:15 - 12:15
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 21 sep 2019 - 09:00 - 17:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
12
12 accreditatie punten
€ 276,95
Herhaling verpleegtechnische handelingen voor verpleegkundigen & verzorgenden 23 sep 2019 - 10:00 - 17:00
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
3
3 accreditatie punten
€ 149,00
PAV & Enkel/Teen Arm Index 24 sep 2019 - 13:00 - 16:00
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Workshop COPD 24 sep 2019 - 09:15 - 12:15
5
5 accreditatie punten
€ 139,50
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
3
3 accreditatie punten
€ 95,00
ACT Zwachtelen | Compressietherapie 07 okt 2019 - 13:00 - 16:00
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Workshop Katheteriseren M/V 08 okt 2019 - 09:15 - 12:15
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
3
3 accreditatie punten
€ 149,00
PAV & Enkel/Teen Arm Index 12 nov 2019 - 18:30 - 21:30
3
3 accreditatie punten
€ 89,00
Workshop Injecteren IM & SC 12 nov 2019 - 09:15 - 12:15
3
3 accreditatie punten
€ 95,00
ACT Zwachtelen | Compressietherapie 12 nov 2019 - 09:00 - 12:00
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) - 15 accreditatiepunten 14 nov 2019 - 10:00 - 16:30
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
3
3 accreditatie punten
€ 95,00
ACT Zwachtelen | Compressietherapie 29 nov 2019 - 09:00 - 12:00
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
4
4 accreditatie punten
€ 128,40
Medisch Rekenen Datum nog te bepalen.
Lisanne Huiberts Cursussen
Geldigheid 36 maanden
4
4 accreditatie punten
€ 128,51
Lisanne Huiberts Cursussen
Geldigheid 24 maanden
4 studie punten
€ 124,99
Pleura-Ascitesdrain en Drainage Datum nog te bepalen.
Lisanne Huiberts Cursussen
Geldigheid 24 maanden
4 studie punten
€ 144,38
Wendy Hermsen Zorg & Didactiek
Geldigheid 24 maanden
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Zorg voor Leren
Geldigheid Onbeperkt
5 studie punten
€ 139,50
Stomazorg en darmspoelen Datum nog te bepalen.
Zorg voor Leren
Geldigheid Onbeperkt
7
7 accreditatie punten
€ 199,00
De Groot Scholing & Zorg
Geldigheid 24 maanden