E-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden

Totaal e-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden (20 modules) gericht op niveau 4,5 en 6.

Dit pakket bestaat uit 20 verschillende modules gericht op niveau 4,5 en 6 die elk een theoriemodule, toetsvragen en instructievideo’s bevatten. Afsluitend maak je een eindtoets (150 meerkeuzevragen) en ontvang je een bewijs van deelname & 30 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&V).

De e-learningmodules zijn overzichtelijk ingedeeld en vooral gericht op het praktisch aanleren van de vaardigheden.

Inhoud

Deze e-learning bevat de volgende vaardigheden:

 • Injecteren
 • Katheteriseren (man/vrouw)
 • Suprapubisch katheter verzorgen
 • Maagsonde inbrengen
 • PEG-sonde verzorgen
 • Diabeteszorg
 • Tracheacanulezorg
 • Zuurstoftoediening
 • Uitzuigen van de luchtwegen
 • Stomazorg
 • Medicatietoediening
 • Medicatieveiligheid
 • Medisch rekenen
 • Wondzorg
 • Zwachtelen
 • Drains verzorgen
 • Infuus inbrengen & venapunctie
 • Infuustherapie
 • Reanimatie (BLS+AED)
 • ABCDE-systematiek (klinisch redeneren)

Na het doorlopen van de verschillende modules maak je een eindtoets (150 meerkeuzevragen) om je kennis te testen.

Als de eindtoets met een voldoende is afgesloten, ontvang je een bewijs van deelname en 30 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&V).

Doelstelling

De zorgprofessional is in staat om de verschillende verpleegtechnische vaardigheden volgens de geldende richtlijnen uit te voeren.

Doelgroep
Dit totaalpakket verpleegtechnische vaardigheden is speciaal ontwikkeld voor:

 • Verzorgenden (IG)  (niveau 3)
 • Verpleegkundigen (niveau 4,5 & 6)
 • ZZP’ers in de zorg
 • Zorginstellingen
 • Zorgbemiddelingsbureaus
Niveau en gewenste voorkennis

Minimaal niveau 3 (verzorgenden & verpleegkundigen).

Docenten
Docenten van het Zorg-Wijs team.

Studiebelasting en accreditatie
Dit pakket bestaat uit 20 verschillende modules die elk een theoriemodule, toetsvragen en instructievideo’s bevatten. Afsluitend maak je een eindtoets (150 meerkeuzevragen) en ontvang je een bewijs van deelname & 30 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&V).

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Doorlopen van de 20 verschillende modules
 • De afsluitende toetsmodule wordt afgesloten met een score > 75%
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • 12 maanden onbeperkt toegang tot uw account
 • Registratie 30 accreditatiepunten (kwaliteitsregister V&VN)
 • 20 modules verpleegtechnische vaardigheden
 • Per vaardigheid een downloadbare module als pdf-bestand (20 modules). Zeer handig als naslagwerk! 
 • Kennisvragen & instructievideo’s
 • Afsluitend een toetsmodule (150 meerkeuzevragen), inclusief herkansing
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult bij inschrijving.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursussen.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de set modules.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg-Wijs. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 299,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 30
Accreditatiepunten: 30