Verpleegkunde:

Bijscholing verpleegkunde zorg dat je bekwaam blijft

Werk jij als (zelfstandig) verpleegkundige in de zorg, dan moet jij bekwaam zijn om veelvoorkomende en soms risicovolle verpleegtechnische handelingen bij een zorgvrager uit te voeren volgens geldende richtlijnen en protocollen. Je bent zelf verantwoordelijk om je eigen kennis en deskundigheid op peil te houden. Goede nascholing is daarom essentieel. Met een scholing verpleegkundige zorg je dat je bekwaam blijft in verpleegtechnische handelingen.

Bijscholing verpleegkundigen verplicht?

Volgens de wet BIG mogen alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren risicovolle en voorbehouden handelingen uitvoeren. Nu is het nog zo dat iedere verpleegkundige die gemiddeld 1 dag per week heeft gewerkt gedurende de registratieperiode, automatisch geherregistreerd wordt in het BIG-register. Dit gaat veranderen. Als het nieuwe wetsvoorstel wordt doorgevoerd, worden er bij de herregistratie zowel werkervaringseisen als deskundigheidseisen gesteld en dat betekent dat je via scholing en intercollegiale toetsing je vaardigheden blijvend moet onderhouden.

De voordelen van scholing verpleegkundige

Tijdens een bijscholing voorbehouden handelingen ga je in op wet- en regelgeving rondom voorbehouden en risicovol handelen en wordt jouw kennis weer opgefrist. Je oefent de meest voorkomende (risicovolle) voorbehouden handelingen er wordt intercollegiaal getoetst. Na een bijscholing ben jij bewust bekwaam en kun jij je verpleegtechnische vaardigheden weer op een verantwoorde manier uitvoeren.

Voorbeelden van voorbehouden en risicovolle handelingen zijn:

 Meer weten over verpleegkundige bijscholingen bij jou in de buurt?