Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH)

Geaccrediteerde praktijkdag voorbehouden en risicovolle handelingen - met vaardighedencarrousel en intercollegiale toetsing voor verzorgenden en verpleegkundigen

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK protocollen.Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn.

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen, je zult regelmatig een 'oh,jaaaa'-moment beleven.
In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

Inhoud

Na een korte kennismakingsronde gaat de docente in op de theorie van de verpleegtechnische handelingen die getoetst worden. Zij snijdt daarbij ook het onderwerp 'bevoegd & bekwaam' aan en zal vragen stellen waardoor cursisten meer inzicht krijgen in de redenen die achter de voorgeschreven werkwijze liggen. Het theoretische gedeelte duurt tot circa 10.30u. 

Na deze plenaire start ga je in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. Hierbij maak je gebruik van de checklijsten van Vilans.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt omstreeks 16.30u plenair afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation. 

 • Injecteren intramusculair 
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren 
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Stoma zorg
 • Venapunctie (voor deelnemers met opleiding tot verpleegkundige)
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Doelstelling
Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep

Deze praktijk dag is ontwikkeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.

Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. (Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules)

Docenten

Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer die de praktijk dag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie

Deze praktijk dag bestrijkt een hele dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Minimaal 2 uur. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Certificaat

Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Lunch
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen.
Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden dmv e-learning kun je in ons aanbod diverse (geaccrediteerde) e-learningen vinden. 

Als je tijdens het oefenen of toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 195,74 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7

Cursist heeft tijdens intercollegiale toetsing obv de observatielijsten van VILANS
aangetoond onderstaande voorbehouden handelingen zowel in theoretisch
als praktisch opzicht te beheersen:  

 • Injecteren intramusculair 
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren 
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Stoma zorg
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie over Voorbehouden- en risicovolle handelingen

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 10 jan 2019 - 09:00 - 17:00
Nog 9 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 195,74
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) 24 jan 2019 - 09:00 - 17:00
Nog 7 plaatsen beschikbaar.
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden