Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH)

Praktijkdag voorbehouden en risicovolle handelingen - met vaardighedencarrousel en intercollegiale toetsing

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK protocollen.

Tijdens deze praktijkdag kun je in een klein groepje de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen. 

 • Injecteren intramusculair 
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren 
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Uitzuigen neus-keelholte
 • Venapunctie (voor deelnemers met opleiding tot verpleegkundige)
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Werkwijze:

 • Voorbereiding
  Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt.
  Deelnemers bereiden zichzelf voor op de handelingen die ze uit gaan voeren, zodat zij over voldoende actuele kennis beschikken als zij naar de cursusdag komen.
  Hoe je je voorbereid moet je zelf weten; je kunt e-learningmodules zoeken en deze volgen, protocollen door nemen of andere relevante informatiebronnen raadplegen.
  Op de praktijkdag toetsen deelnemers elkaar aan de hand van de observatielijsten van Vilans.

 • Praktijkdag
  De cursusdag begint met een kennismakingsronde, waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en wat jouw verwachtingen zijn.
  Tijdens deze dag  is er tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen, je gebruikt jouw ervaring om elkaar tips te geven en zult regelmatig een 'oh,jaaaa'-moment beleven. In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.
  In het ochtendprogramma is tijd gereserveerd om verdiepende en inzichtgevende vragen te stellen. De trainster zal een aantal vragen stellen waardoor cursisten meer inzicht krijgen in de redenen die achter de voorgeschreven werkwijze liggen. Indien nodig kun je Vilans/Kick protocollen op de cursusdag raadplegen.
  Een groot gedeelte van de dag wordt gevuld met het oefenen en intercollegiaal toetsen van vaardigheden. Je maakt hierbij gebruik van de checklijsten van Vilans.
  Je werkt in kleine groepjes, waarbij je steeds wisselt van werkstation. De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback.


 • Dagindeling:
  09.00 - 10.30 uur Ontvangst. Doornemen theorie van de verpleegtechnische handelingen m.b.v. Vilans protocollen en eigen ervaringen. Uitleg bevoegd/bekwaam.
  10.30 - 12.30 uur Oefenstations en intercollegiale toetsing verpleegtechnische handelingen m.b.v. observatielijsten Vilans
  12.30 - 13.00 uur Lunch (incl.)
  13.00 - 16.00 uur Oefenstations en collegiale toetsing verpleegtechnische handelingen m.b.v. observatielijsten Vilans
  16.00 - 16.30 uur Plenair. Terugblik, samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen
  16.30  Evaluatie en afsluiting van de dag 

Deelnemers: 
Deze praktijkdag is toegankelijk voor iedereen die voldoende vooropleiding heeft om voorbehouden/risicovolle handelingen uit te voeren. Dat wil zeggen dat je een opleiding verzorgende niveau 3 of verpleegkundige opleiding met niveau 4-5 moet hebben.

Deelnemers bereiden zichzelf voor op de cursusdag. Zij krijgen geen lesstof aangedragen, maar maken gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. 

Alle benodigde materialen zijn aanwezig op de cursuslocatie.
Als je tijdens de training gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

De prijs van deelname is inclusief koffie/thee en lunch en gebruik van oefenmaterialen.

Aantal deelnemers: Minimaal 6 – Maximaal 12 per groep.

Certificaat:
Deelnemers die aanwezig zijn geweest en hebben aangetoond over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken ontvangen een certificaat.
Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.  


Praktische informatie
Prijs: € 189,41 (excl. BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7 Geldigheid: 24 maanden

Deelnemers:

Minimaal 6 en maximaal 12 per groep.

Cursist heeft tijdens intercollegiale toetsing obv de observatielijsten van VILANS
aangetoond onderstaande voorbehouden handelingen zowel in theoretisch
als praktisch opzicht te beheersen:  

 • Injecteren intramusculair 
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren 
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Uitzuigen neus-keelholte
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 189,41
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) woensdag 04 jul - 09:00 - 17:00
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 189,41
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) donderdag 26 jul - 09:00 - 17:00
7
7 accreditatie punten
€ 189,41
7
7 accreditatie punten
€ 189,41
Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) donderdag 06 sep - 09:00 - 17:00
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden