Terug naar je zoekresultaten

Praktijktraining Medicatie Zorg met toedienen, incl. E-learning

Het betreft geaccrediteerd praktijkonderwijs verdeeld over een ochtend en een middag. Je maakt voorafgaand een voorbereidende E-learning.

De deelnemers van deze praktijktraining met voorbereidende e-learning leren het belang van medicatieveiligheid en zijn op de hoogte van wetgeving en hun eigen verantwoordelijkheden. 

Ze (her)kennen de verschillende vormen, werkingen en toedieningswijze van medicijnen.

Deze scholing is gericht op het veilig en verantwoordelijk omgaan met medicatie en vormt een stevige verbinding tussen theorie en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

De studieduur van de e-learning hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houdt gemiddeld rekening met een studieduur van 8 uur voor de E-learning.

Als de E-learning met een voldoende is afgesloten en je hebt het praktijkonderwijs actief gevolgd, ontvang je een bewijs van deelname en 14 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&VN).

Let op: accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister aangeeft bij je aanvraag voor deze scholing.

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en daarnaast 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt over het onderwerp/om de getoetste vaardigheden uit te voeren.
 • De eindtoets van de e-learning is met een voldoende afgesloten

Opslaan in je bladwijzers

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen en Helpende+.

Begeleiders en mantelzorgers die geïnteresseerd zijn kunnen deze training uiteraard ook volgen. Voor die doelgroep zullen niet alle onderwerpen passend zijn bij de kennis en ervaring.

Het volgen van scholing alléén, is echter vaak onvoldoende om bepaalde handelingen te mogen verrichten. Het is van belang dat je altijd voldoet aan de juiste vooropleiding (= bevoegdheid) en beschikt over de daarbij behorende kennis & vaardigheden (= bekwaam zijn). Vandaar dat deze module is ontwikkeld met een onderdeel theorie én een stuk praktijkonderwijs. Zo’n combinatie noemt men ook wel blended learning.

Niveau en gewenste voorkennis

Niveau 2, 3 en 4

Wat wordt er behandeld

Door het gebruik van verschillende interactieve werkvormen zullen theorie en praktijk behandeld worden. Er is veel ruimte voor vraag en antwoord en het herhalen en toetsen van reeds opgedane kennis zal afgewisseld worden met het bespreken van actuele praktijksituaties en casuïstiek besprekingen.

Handelingen die gerelateerd zijn aan medicatie komen als demonstraties aan bod (denk bv aan het toedienen van diverse druppels) maar ook voorbehouden handelingen als injecteren, toedienen via infuus of sonde en inhalatiemedicatie worden besproken en gedemonstreerd*. Specifieke zorgsituaties als diabetici komen middels het onderwijsleergesprek aan bod; Hierdoor zullen de kandidaten theorie en praktijk gemakkelijk met elkaar verbinden. 

*Het praktijkgedeelte omvat basishandelingen zoals subcutaan en intramusculair injecteren. Hierbij gaan we ervan uit dat deelnemer deze kennis en vaardigheid al beheerst. Wij zien we dit onderdeel in deze scholing als een herhaling van de basis. Mocht blijken dat een deelnemer onvoldoende kennis en vaardigheid bezit op dit onderdeel dan zal deze geadviseerd worden om een relevante module (opnieuw) te gaan volgen.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • De procedures van het registreren, distribueren en checken van medicijnen
 • Jouw taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces
 • Het doel van de verschillende wetten 
 • Aan welke regels zorgverleners zich moeten houden met betrekking tot medicijnen
 • De algemene hygiënemaatregelen
 • De basisprincipes van farmacokinetiek
 • De (ver)werking van medicijnen in het lichaam
 • De betekenis van dosering en therapeutisch gebied 
 • Verschillen tussen lokale en systemische toedieningswegen
 • De verschillende toedieningswijzen van medicijnen en bijbehorende werkwijze
 • De tien stappen van het medicatieproces met bijbehorende aandachtspunten:
  • Voorschrijven door de arts
  • Klaarmaken en afleveren
  • Afspraken maken met de zorgvrager
  • Uitzetten
  • Aanreiken
  • Toedienen/inname
  • Registreren en aftekenen
  • Signaleren en rapporteren
  • Evaluatie
  • Overdracht
 • De aandachtpunten in specifieke zorgsituaties ten aanzien van:
  • Medicatie en voeding
  • Slikproblemen
  • Therapieontrouw
  • Reacties en bijwerkingen
  • Zelfzorgmedicatie
  • Polyfarmacie
  • Zonodig medicatie
 • Veelvoorkomende ziektebeelden en medicatie bij ouderen (CVA, diabetes, & hartproblemen)
 • Opiumwet artikelen
 • Evaluatie & Overdracht
 • Medisch rekenen

De inhoud van de training en e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen, in actuele trends of uitgangspunten.

Doelstelling

Na het volgen van het praktijkonderwijs in de blended learning Medicatie Zorg:

 • Deelnemer kent het belang van medicatieveiligheid en is op de hoogte van de wetgeving en de eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers (her)kent de verschillende vormen, werkingen en toedieningswijze van medicijnen.
 • Deelnemer heeft inzicht in de veilige principes rondom medicatieveiligheid, herkent deze in de eigen werksituatie en kan deze in beeld brengen.
 • Deelnemer heeft inzicht in doseringen en houdbaarheid van verschillende medicatie en weet waar hij/zij deze informatie kan vinden.
 • Deelnemer kent zijn verantwoordelijkheid in het medicatieproces en kan het verschil tussen bevoegd en bekwaam uitleggen.
 • Deelnemer kent de 5x juist regel en past deze toe in de praktijk
 • Deelnemer kan de begrippen farmacokinetiek en farmacodynamiek uitleggen en begrijpen evenals ook de hieraan verbonden begrippen zoals: absorptie, distributie, metabolisatie en excretie.
 • Deelnemer kan de termen therapeutische breedte en werkzame concentratie uitleggen
 • Deelnemer kan lokale en systemische toedieningsvormen en werking benoemen
 • Deelnemer kent de stappen van het medicatieproces en kan eigen rol en verantwoordelijkheid hierin benoemen
 • Deelnemer heeft kennisgenomen van specifieke zorgsituaties en kan aandachtspunten hierin benoemen.
 • Deelnemer kent de diabeteszorg en meest voorkomende medicatie die hierbij gegeven worden.
 • Deelnemer kan op correcte wijze een subcutane of intramusculaire injectie toedienen en daarbij werkt hij/zij volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidsregels, voorschriften en wettelijke richtlijnen zoals de wet BIG (herhaling van basiskennis)
 • Deelnemer kan de verschillende distributiesystemen benoemen en herkennen.
 • Deelnemer neemt kennis van relevante rekenmethoden om veilig medicatie toe te kunnen dienen.

Hoeveel tijd heb je nodig

Les op locatie
7 uur
Huiswerk
E-learning
Voorbereiding
E-learning
Accreditatie
Je kunt deze cursus in het Accreditatiepunten Kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 14 accreditatiepunten.
PRIJS
Op aanvraag!
Inbegrepen
 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijkheid voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Digitaal certificaat
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Koffie, Thee, Water en Lunch
 • Registratie accreditatiepunten
Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden.
Certificaat zorgscholing
Categorie
Medicatie en medicatieveiligheid: Werk je als (zelfstandig) helpende of verzorgende in de zorg? Dan moet jij veilig medicijnen kunnen toedienen. Leer alles over soorten medicatie, toedieningsvormen en medicatieveiligheid in een medicatiecursus.
ook voor organisaties

Deze training is ook als incompany te boeken

direct een prijsindicatie

Inschrijven

Er zijn momenteel geen datums bekend voor deze training. Heb je hier wel interesse in dan kan je bij het tabblad interesse jouw gegevens invoeren en dan houden wij je op de hoogte over nieuwe datums!
Deze training is ook als organisatie te boeken
We bieden naast individuele cursussen ook maatwerk en incompany oplossingen. Vraag hier een offerte aan en je krijgt direct meer informatie toegestuurd.
Dank je wel voor je aanvraag, we nemen snel contact met je op!
Oops! Er ging iets verkeerd, controleer je gegevens.
Interesse in deze training?
Heb je interesse in deze training maar niet op de datums die beschikbaar zijn of zijn er nog geen datums bekend vul dan dit formulier in en krijg een notificatie als er nieuwe datums bekend worden.
Dank je wel voor je interesse, zodra er een nieuwe datum bekend is krijg je hier bericht van!
Oops! Er ging iets verkeerd, controleer je gegevens.

Deze training is ook voor groepen als organisatie te boeken

Direct een prijsindicatie