Klinisch Redeneren

E-learning | Klinisch redeneren, 6 stappen oplossingsstrategie, EWS/SBAR en ABCDE.

Klinisch redeneren is het systematisch beargumenteren van een vakgerichte aanpak van patiëntgerelateerde problemen. Klinisch redeneren is een oplossingsmethodiek gebaseerd op het koppelen van observaties aan anatomische, fysiologische en medische kennis. Daarnaast is klinisch redeneren één van de vier benaderingswijzen voor het herkennen van vitaal bedreigde patiënten in het VMS veiligheidsprogramma.

 

 

Inhoud

In de training maak je kennis met de "zes stappen oplossingsstrategie" voor patiëntgerelateerde problematiek. Ook wordt inzicht gegeven in het gebruik van andere benaderingswijzes, zoals EWS/SBAR en ABCDE. 

Doelstelling

In de training maak je kennis met de "zes stappen oplossingsstrategie" voor patiëntgerelateerde problematiek. Ook wordt inzicht gegeven in het gebruik van andere benaderingswijzes, zoals EWS/SBAR en ABCDE. 

Doelgroep
Verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van handelingen. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde doorlooptijd van deze training is ongeveer vier uur.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 3 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,30 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3