Blaaskatheterisatie bij jongens

E-learning | Blaaskatheter inbrengen en verzorgen bij kind (jongen)

Onder transurethrale blaaskatheterisatie verstaan we het inbrengen van een katheter via de penis met als doel urine af te laten vloeien uit de blaas. Deze cursus behandelt het uitvoeren van een transurethrale blaaskatheterisatie bij jongens. Omdat u bij inbrengen een lichaamsholte binnendringt, is dit behoorlijk ingrijpend voor het kind. Bovendien brengt het risico’s met zich mee. Het is dan ook een Voorbehouden Handeling volgens de Wet BIG die u alleen mag uitvoeren als u bevoegd en bekwaam bent.

Inhoud

De theorie gaat in op de techniek van inbrengen, verwisselen en verwijderen en bestaat uit de onderdelen:

  • Inleiding
  • Indicaties en contra-indicaties,
  • Materialen, Voorbereiding, Handeling en complicaties 
  • Aanvullende informatie (de relevante anatomie)

Het behandelen van de theoretische aspecten van de handeling wordt ondersteund met tussentijdse oefenvragen.
De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

 

Doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus heeft u kennis van het voorbereiden, uitvoeren en de nazorg bij blaaskatheterisatie bij jongens.

Doelgroep
Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je  accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:

Schrijf je in voor deze cursus!

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen