Beademing IC

Mechanische beademing is het overnemen of ondersteunen van de ademhaling van een patiënt door een ventilator (beademingsmachine). Beademing is levensreddend, maar zoals elke medische ingreep kan beademing ook nadelige bijwerkingen hebben. Tijdens de beademing moet u hiermee terdege rekening houden.

Veel patiënten op de intensive care worden kunstmatig beademd als zij dit niet meer voldoende zelf kunnen of als dit hen te veel kracht kost.

Inhoud

Deze module bestaat uit een theorie- en een oefengedeelte.
Het theoriegedeelte is opgebouwd uit twee basisonderdelen: Inleiding en Beademing.

Er wordt ingegaan op:

 • de fysiologie van de ademhaling
  • de bijbehorende parameters
  • parameters in het kader van mechanische beademing
 • Het onderscheid tussen verschillende beademingsmodi:
  • drukgecontroleerde beademing 
  • volumegecontroleerde beademing
  • volledige ondersteuning
  • gedeeltelijke ondersteuning

Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee u de opgedane kennis kunt toetsen. De cursus sluit af met een toets. Deze kunt u één keer herkansen.

Doelstelling

In deze e-learning-module leert u de theorie van beademing op de IC. Na het doorlopen van deze cursus kent u de basisprincipes van machinegestuurde beademing op de IC.
Deze module is ideaal om voorafgaand te volgen aan de specifieke modules voor ventilatoren als de MAQUET Servo-i, de Dräger Evita 4 en de Dräger Evita 4 XL.

Doelgroep
Verpleegkundigen.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je  accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!

Levensreddend handelen

Werk je in de zorg? Met een cursus levensreddend handelen weet jij daadkrachtig en professioneel te handelen in elke acute situatie. 

Toon cursussen in de categorie Levensreddend handelen