Basale reanimatie van volwassenen

E-learning | Reanimatie redt levens, training obv de richtlijn van NRR; herkennen circulatiestilstand, hoe en wanneer reanimeren, AED, hartmassage

In Nederland wonen ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte.
Jaarlijks vinden circa 8000 reanimaties buiten het ziekenhuis plaats, ruim 75% van de reanimaties wordt voor de komst van de hulpdiensten al opgestart door omstanders. 

Ongeveer 50% van de mensen die een hartstilstand krijgen weet voor het moment waarop het mis gaat niet dat er iets mis is met zijn/haar hart.
Iemand die een hartstilstand krijgt is bewusteloos, de ademhaling is verstoord. De bloedcirculatie is gestopt, omdat het hart niet meer efficient pompt. 
De hersenen en andere organen krijgen geen zuurstof.

Door hartmassage te geven neem je de pompfunctie van het hart over, door te beademen voeg je zuurstof aan het bloed toe.  

Reanimatie is het opheffen van een circulatie- en/of ademhalingsstilstand.
Voor het correct en verantwoord uitvoeren van reanimatie bestaan richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR*).
In de NRR richtlijnen staat omschreven hoe een reanimatie moet worden uitgevoerd. 

*De NRR is een overlegorgaan waarin o.a. de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA) zitting hebben.

Inhoud

Deze module heeft vooral een praktische insteek, gericht op het beheersen van basale reanimatie.
Stap voor stap leert u:

  • een circulatiestilstand te herkennen
  • wanneer en hoe je basale reanimatie moet uitvoeren

Aan de hand van video en foto's leert u: 

  • hoe je AED bedient
  • waar je precies jouw handen plaatst bij het uitvoeren van een hartmassage

Na het theoriegedeelte kun je jouw kennis op paraatheid toetsen in een oefenpraktijksituatie. 

 

Doelstelling

Met deze module leert u basale reanimatie voor volwassenen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Doelgroep
Professionals die werkzaam zijn in een zorginstelling.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde doorlooptijd is 2 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!

Levensreddend handelen

Werk je in de zorg? Met een cursus levensreddend handelen weet jij daadkrachtig en professioneel te handelen in elke acute situatie. 

Toon cursussen in de categorie Levensreddend handelen