ACT zwachtelen

Ambulante Compressie Therapie, aanbrengen van een drukverband met behulp van korte rek verbanden.

In deze training leer je de basisprincipes van het ACT-zwachtelen. Zwachtelen helpt om oedeem in de benen af te voeren. Op de juiste manier zwachtelen vereist veel kennis en ervaring. Verkeerd zwachtelen kan de genezing belemmeren of vertragen. Er zijn verschillende redenen waarom een cliënt ambulante compressie therapie nodig heeft. Een van de redenen is bijvoorbeeld veneus ulcus cruris of veneuze insufficiëntie, dit betekent dat er een afwijking is in het afvoerende adersysteem. 

De vaardigheden uit deze training vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen. 

Inhoud

De cursus begint met een kennismakingsronde, waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en wat jouw verwachtingen zijn.
Tijdens deze cursus is er tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen.

De eerste 2 uur zal in het teken staan van theorie.

 • Wat zegt de wet BIG over het toepassen van ambulante compressie therapie/ACT-zwachtels?
 • Wat zijn de indicaties?
 • Wat zijn mogelijke complicaties?

De laatste 2 uur zullen in het teken staan van het toepassen van ACT-zwachtelen volgens protocol. Er wordt gezwachteld met korte rek verband.

Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van Vilans protocollen. 

Doelstelling

Aan het einde van deze training ben je in staat om vanuit de wettelijke richtlijnen op de juiste manier ambulante compressie therapie toe te passen.

Na deze cursus:

 • weet je hoe de Wet BIG van toepassing is in relatie tot ACT-zwachtelen.
 • ben je op de hoogte van de anatomie en fysiologie van de bloedsomloop.
 • je kunt benoemen welke indicaties behoren tot ACT-zwachtelen.
 • je weet welke materialen volgens protocol nodig zijn voor het toepassen van ACTzwachtelen.
 • je kunt volgens protocol ACT-zwachtelen.
 • je kunt de meest voorkomen complicaties herkennen en voorkomen bij het toepassen van ACT-zwachtelen, en weet hoe hij/zij hier adequaat op moet handelen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn met een diploma vanaf niveau 3 bijv. verzorgenden (IG), MZ, verpleegkundigen.

Niveau en gewenste voorkennis

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je kunt je zelf voorbereiden doormiddel van (Vilans)protocollen of doormiddel van een e-learningmodule.

Je mag tijdens deze training gebruik maken van eigen protocollen of Vilans protocollen.

Docente
Deze cursus wordt verzorgd door Tonia Jacobs, zij is een geregistreerd verpleegkundige, gekwalificeerd docent met een ruime werkervaring in diverse velden van de gezondheidszorg.

Studiebelasting
De lesdag zelf bedraagt 4 lesuren.

Voorbereidingstijd: Het doornemen van de actuele protocollen.
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren. 

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 120,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 4
Accreditatiepunten: 4

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen