Aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar. E-learning over de signalen en de meldcode.

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar. Vaak hebben zorgverleners hiervoor niet voldoende kennis. Sinds 1 januari 2019 is het de professionele norm om bij vermoeden van huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis. Het kan gaan om acute dreiging, maar ook om structurele onveiligheid. 

Huiselijkgeweld.nl hanteert deze definitie:
Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Inhoud

In deze cursus wordt je uitgedaagd na te denken over situaties van ouderenmishandeling in jouw eigen (werk)omgeving en de concrete aanpak van ouderenmishandeling.

 • De 5 vormen van oudermishandeling;
  • fysieke mishandeling
  • psychische mishandeling (inclusief schending van het recht op privacy)
  • verwaarlozing
  • financieel misbruik
  • seksueel misbruik
 • Herkennen van signalen bij slachtoffers en plegers
 • Herkennen van risico's en risicofactoren 
 • Meldcode
 • Handelen volgens het vijfstappenmodel 

 

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus kunt u beschrijven welke vormen van ouderenmishandeling voorkomen, herkennen wat signalen van ouderenmishandeling zijn en uitleggen wat de meldcode bij ouderenmishandeling inhoudt. Bovendien kunt u een situatie van ouderenmishandeling aanpakken volgens het vijfstappenplan, waarbij ouderenmishandeling op de juiste plaats wordt gemeld.

Doelgroep
Professionals werkzaam bij een zorginstelling.

Niveau en gewenste voorkennis

Specifieke voorkennis is niet nodig, iedereen die als professionals in de zorg werkt. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 20,70 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!

Agressie in de zorg

In een cursus over agressie in de zorg leer je als zorgverlener om te gaan met lastig en dwingend gedrag van anderen en leer je de regie weer terug te pakken.

Toon cursussen in de categorie Agressie in de zorg