Werkbegeleiderstraining

Goede werkbegeleiding op de werkvloer.

Deze cursus bestaat uit 2 dagen en is gepland op:

Vakbekwame en geschoolde zorgprofessionals, creëren en in stand houden van een veilig leerklimaat en het omgaan met de verschillende leerstijlen zijn een van de vele aspecten die van belang zijn voor goede werkbegeleiding op de werkvloer. Het personeelstekort in de zorg is bekend en zal met de toename van de vergrijzing toenemen. Om de personeelstekort zoveel mogelijk te kunnen beperken is het opleiden van voldoende zorgverleners van belang. Een onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming. In deze periodes leren de toekomstige beroepsprofessionals het vak en leren zij kennis maken met de zorg. Om deze periode zo effectief mogelijk voor de leerling te maken, is goede werkbegeleiding nodig.

Door het volgen van de werkbegeleiderstraining leert de zorgprofessional wat er nodig is om te begeleiden en aan welke competenties zij moeten voldoen. Ze leren welke leerstijlen er bestaan en hoe zij de begeleiding hier op kunnen aanpassen. Daarnaast leert de zorgprofessional ook hoe zij objectief moeten beoordelen, wat voor gesprekstechnieken zij kunnen uitvoeren en hoe zij moeten handelen als zij weerstand ervaren bij een leerling.  

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

 • Rol en competenties van de werkbegeleider
 • Competentiegericht beoordelen
 • Objectief beoordelen
 • Wat is een veilig leerklimaat?
 • Hoe kan je een veilig leerklimaat borgen?
 • Leerstijlen van Kolb
 • ORBSI (Open vragen stellen, Reflectief luisteren, Bevestigen, Samenvatten, Informatie geven), tools om een goed begeleidingsgesprek te kunnen voeren.
 • Fixed en groei mindset
 • Oplossingsgericht coachen
 • Motiverende gespreksvoering
 • Omgaan met weerstand
 • Feedback geven
 • Reflecteren met de STARRT methode
 • Intervisie
Doelstelling

Het doel van de scholing is het vergroten van kennis en het aanleren van vaardigheden om toekomstige beroepsprofessionals in de zorg te kunnen begeleiden. 

Lesdag 1: 

 • De deelnemer weet wat zijn rol is als werkbegeleider in de gezondheidszorg.
 • De deelnemer weet hoe de competenties van de werkbegeleider in de praktijk moet worden uitgevoerd.
 • De deelnemer kent de randvoorwaarden voor het creëren van een veilig leerklimaat.
 • De deelnemer kan een onveilig leerklimaat herkennen.
 • De deelnemer weet hoe hij een veilig leerklimaat kan borgen.
 • De deelnemer is bekend met de leerstijlentest van Kolb.
 • De deelnemer kent de 4 leerstijlen van Kolb en weet hoe hij bij elke leerstijl moet handelen.
 • De deelnemer weet hoe hij competenties moet beoordelen.
 • De deelnemer weet hoe hij objectief kan beoordelen.

Lesdag 2: 

 • De deelnemer weet waar ORSBI voor staat en hoe hij dit moet in zetten.
 • De deelnemer kan een slecht nieuws gesprek voeren
 • De deelnemer weet wat de verschillen zijn tussen een fixed mindset en een groei mindset
 • De deelnemer kan op de juiste manieren feedback geven aan een student.
 • De deelnemer kent meerdere communicatietechnieken.
 • De deelnemer heeft deelgenomen aan een oplossingsgerichte intervisie.
 • De deelnemer weet op professionele wijze om te gaan met weerstand bij een student.

Doelgroep
De scholing is breed opgezet. Zorgverleners uit verschillende settingen en expertisegebieden kunnen deelnemen aan de scholing. 

 • Verzorgende IG
 • Verpleegkundige 4/5/6
 • Begeleiders niveau 4/5/6
Niveau en gewenste voorkennis

De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig. Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig. Eventuele ervaring met werkbegeleiding is fijn maar geen vereiste. 

Docente
De cursus wordt gegeven door Jo-Vienna Heije. Zij is afgestudeerd HBO- Verpleegkundige. Zij is voornamelijk werkzaam geweest in de extramurale setting als wijkverpleegkundige en praktijkopleider.

Studiebelasting en accreditatie
Voor deze cursus is geen specifieke voorbereiding nodig.

Duur van de bijeenkomst(en): 2 hele dagen

Accreditatie: 12 punten V&VN

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen:

 • Koffie/thee/water en lunch
 • Studie- en oefenmaterialen 
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 310,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 14
Accreditatiepunten: 12

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden