Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH)

Geaccrediteerde praktijkdag voorbehouden en risicovolle handelingen - met vaardighedencarrousel en intercollegiale toetsing voor verzorgenden en verpleegkundigen

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen, je zult regelmatig een 'oh,jaaaa'-moment beleven.
In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

Inhoud

Na een korte kennismakingsronde gaat de docente in op de theorie van de verpleegtechnische handelingen die getoetst worden. Zij snijdt daarbij ook het onderwerp 'bevoegd & bekwaam' aan en zal vragen stellen waardoor cursisten meer inzicht krijgen in de redenen die achter de voorgeschreven werkwijze liggen. Het theoretische gedeelte duurt tot circa 10.30u. 

Daarna ga je in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. Hierbij maak je gebruik van de checklijsten.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation. 

 • Injecteren intramusculair (IM)
 • Injecteren subcutaan (SC)
 • Insuline injecteren 
 • Vlindernaald/Venflon inbrengen subcutaan (SC)
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen
 • Zuurstof toedienen
 • Stoma zorg
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Deze praktijkdag is ontwikkeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn.

Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.

Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. (Boek hier evt. jouw losse geaccrediteerde e-learningmodules of de set geaccrediteerde e-learningmodules die bij deze cursus past)

Docenten

Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer die de praktijkdag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie

Voorbereiding: Minimaal 2 uur. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Certificaat

Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water en lunch
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Als je het prettig vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je kijken naar de set geaccrediteerde e-learningmodules. 

Als je tijdens het oefenen of toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 249,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
01-11-2023 09:30 - 16:30 Oss VOL
06-12-2023 09:30 - 16:30 Oss 5 beschikbaar
17-01-2024 09:30 - 16:30 Oss 8 beschikbaar
14-02-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
13-03-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
16-05-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
20-06-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
10-07-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
28-08-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
19-09-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar
16-10-2024 09:30 - 16:30 Oss 10 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
01 nov 2023 - 09:30 - 16:30
Geen plaatsen meer beschikbaar
Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
06 dec 2023 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
17 jan 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
14 feb 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
13 mrt 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
16 mei 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
20 jun 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
10 jul 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
28 aug 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
19 sep 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
7
7 accreditatie punten
€ 249,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag (VRH) Eerstvolgende datum:
16 okt 2024 - 09:30 - 16:30

Oss
Geldigheid 24 maanden
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden