Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag incl. E-learning

Geaccrediteerde praktijkdag voorbehouden en risicovolle handelingen - met vaardighedencarrousel en intercollegiale toetsing inclusief voorbereidende set e-learning modules VRH

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van actuele protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen, je zult regelmatig een 'oh,jaaaa'-moment beleven.
In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

Inhoud

Na een korte kennismakingsronde gaat de docente in op de theorie van de verpleegtechnische handelingen die getoetst worden. Zij snijdt daarbij ook het onderwerp 'bevoegd & bekwaam' aan en zal vragen stellen waardoor cursisten meer inzicht krijgen in de redenen die achter de voorgeschreven werkwijze liggen.

Daarna ga je in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. Hierbij maak je gebruik van de toetslijsten.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation. 

 • Injecteren intramusculair (IM)
 • Injecteren subcutaan (SC)
 • Insuline injecteren 
 • Vlindernaald/Venflon inbrengen subcutaan (SC)
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen
 • Zuurstof toedienen
 • Stoma zorg
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Deze praktijkdag is ontwikkeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn.

Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.

Niveau en gewenste voorkennis

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Doormiddel van het maken van de geaccrediteerde e-learning modules (hier kun je 1 jaar gebruik van maken na aankoop). En door middel van het doornemen van de protocollen.

Het wordt sterk aangeraden om de e-learning voorafgaand aan de cursus datum door te lopen.

Je mag tijdens deze training gebruik maken van eigen protocollen.

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer die de praktijkdag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie
Deze praktijk dag bestrijkt een hele dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten. De overige punten zijn te behalen met de e-learning modules.

De studieduur van de e-learning hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1-2 uur per module. Tenzij anders vermeld, zijn alle modules geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult in jouw profiel in de e-learning omgeving.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren. 

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Lunch
 • Set e-learning modules VRH
 • Gebruik van oefenmateriaal
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Niet inbegrepen: protocollen

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je e-learning kunt volgen.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar de e-learningmodules, deze mail komt van ZOSPLUS en kan in de spam belanden.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de set modules.


Praktische informatie
Prijs: € 295,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
19-10-2023 09:30 - 16:30 Papendrecht 12 beschikbaar
26-10-2023 09:30 - 16:30 Papendrecht 12 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 295,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag incl. E-learning Eerstvolgende datum:
19 okt 2023 - 09:30 - 16:30

7
7 accreditatie punten
€ 295,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen praktijkdag incl. E-learning Eerstvolgende datum:
26 okt 2023 - 09:30 - 16:30

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden