Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 2 | max 8 deelnemers, gaat altijd door

Onder andere zuurstof toedienen, oppervlakkig uitzuigen, de tracheacanule en vernevelen komt aan bod.

Een uitgebreide praktijktoetsing  in 1 dagdeel en e-learning om je in je eigen tempo voor te kunnen bereiden. In informele sfeer in de vintage ingerichte praktijklokalen van Zorg voor leren. Maximaal 8 deelnemers en de scholing gaat altijd door, ook als er onverhoopt maar 1 deelnemer is. Jij plant als zzp’er hier immers een vrij moment voor.

Deze bijscholing bestaat uit een set van 3 e-learningmodules en een dagdeel praktijk.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen, hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Inhoud

De inhoud van deze bijscholing is gebaseerd op de laatste versie van de meest actuele protocollen en staat in het teken van handelingen rondom de luchtwegen. Onze e-learning en praktijk wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen.

Voor de praktijkbijeenkomst bestudeer je de theoriemodules in jouw eigen tempo. De modules worden afgesloten met een kennistoets. Om een module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.
Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 3 tot 4 uur voorbereiding voor de e-learningmodules, deze dien je af te ronden vóór de praktijkbijeenkomst).

Bekijk ook onze praktijktoetsing VRH 1 met 14 handelingen over injecteren, katheteriseren en sondevoeding en sondes. Regelmatig zullen de VRH 1 en VRH 2 ook op 1 dag te volgen zijn.

Handelingen uit deze bijscholing: 

 • Zuurstof toedienen
 • Oppervlakkig uitzuigen van de luchtwegen
 • Verzorgen van de tracheacanule
 • Vernevelen

Je oefent in een informele sfeer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen.
Er is ruimte om vragen te stellen en je kunt bij het uitvoeren van de handelingen de protocollen raadplegen.  

Intercollegiale toetsing:  
Als deelnemer toets je elkaar af conform de werkwijzen. We kiezen bewust voor intercollegiale toetsing, omdat deze vorm deelnemers stimuleert elkaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. Een situatie die veel overeenkomsten heeft met de praktijk, want ook dan dien je collega's / collega zzp’ers in te leren, te blijven beoordelen en aan te spreken. Onze trainer begeleidt dit proces. 

Doelstelling
 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Doelgroep: 
Verzorgenden IG en verpleegkundigen

Niveau en gewenste voorkennis

Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding. 

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docenten van Zorg voor Leren.

De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Studiebelasting en accreditatie
Houd rekening met 3 tot 4 uur voor de geaccrediteerde e-learningmodules.
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel.
Deelnemers die in het kwaliteitsregister V&VN staan krijgen 6 accreditatiepunten na succesvol afronden van deze training.  

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • 100% aanwezigheid
 • actieve deelname aan de praktijkbijeenkomst
 • je hebt de theorietoetsen succesvol afgerond

Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een Zorgscholing certificaat. Op dit certificaat staat duidelijk vermeld wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.
Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Als ondernemer bepaal je zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.
Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Set e-learningmodules. Je krijgt binnen 2 werkdagen na inschrijving toegang tot de e-learningmodules. 
 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Je hebt gedurende 1 jaar toegang tot de set e-learningmodules. 
 • Registratie accreditatiepunten

Aantal deelnemers: 
Deze cursus gaat gegarandeerd door.

Inschrijven is mogelijk tot 1 dag voor de geplande data. (Houd rekening met 3 tot 4 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag)

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 139,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6
Accreditatiepunten: 6
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
25-09-2023 13:30 - 16:30 Bodegraven 7 beschikbaar
04-10-2023 14:00 - 17:00 Oss 8 beschikbaar
25-10-2023 13:30 - 16:30 Bodegraven 8 beschikbaar
24-11-2023 13:30 - 16:30 Wormerveer 7 beschikbaar
28-11-2023 13:30 - 16:30 Bodegraven 8 beschikbaar
08-12-2023 14:00 - 17:00 Oss 8 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Oss
Geldigheid Onbeperkt
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Oss
Geldigheid Onbeperkt
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden