Voorbehouden en risicovolle handelingen | Dagdeel

Conform de richtlijnen van RIVM | Dagdeel intercollegiale praktijktoetsing voorbehouden handelingen met voorbereidende set e-learningmodules

Deze cursus bestaat uit een set e-learningmodule en een praktijkdag.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Inhoud

Deze cursus bestaat voor een deel uit theorie (e-learning) en praktijk (oefenen van voorbehouden en risicovolle handelingen en intercollegiale toetsing adhv Vilans protocollen)
Als je je aanmeldt voor deze cursus krijg je binnen twee werkdagen een bericht met gegevens voor toegang tot de e-learning.
Voor de praktijkdag bestudeer je de theoriemodules in jouw eigen tempo. De modules worden afgesloten met een kennistoets.

De praktijkbijeenkomst (die gegarandeerd doorgaat) duurt 3 uur, gedurende de bijeenkomst ga je praktisch aan de slag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Handelingen uit deze bijscholing: 

 • Injecteren subcutaan
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren insuline met insulinepen
 • Bloedglucose meten
 • Het gebruik van de vlindernaald / venflon
 • Katheteriseren man
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Blaasspoelen
 • Neus-maagsonde inbrengen
 • Neus-maagsonde verwijderen
 • PEG sonde verzorgen
 • PEG sonde verwisselen

Je oefent in een informele sfeer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen.
Er is ruimte om een handeling die je in de praktijk niet zo veel uitvoert eerst eens te oefenen en om vragen te stellen.  

Intercollegiale toetsing:  
Als deelnemer toets je elkaar af conform de werkwijzen van Vilans. We kiezen bewust voor intercollegiale toetsing, omdat je deze vorm deelnemers stimuleert elkaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. Een situatie die veel overeenkomsten heeft met de praktijk, want ook dan dien je (con-)collega's in te leren, te blijven beoordelen en aan te spreken.
Onze trainer begeleidt dit proces. Als je de enige deelnemer bent, word je getoetst door de trainer. 

Doelstelling
 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Doelgroep: 
Diploma Verzorgende Niveau 3 of hoger. Recente ervaring is niet noodzakelijk.

Niveau en gewenste voorkennis

Recente ervaring is niet noodzakelijk. Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding. 

Studiebelasting en accreditatie
Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de geaccrediteerde e-learningmodules.
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel.
Accreditatiepunten: 15

Inbegrepen

 • Set e-learningmodules. Je krijgt binnen 2 werkdagen na inschrijving toegang tot de e-learningmodules. 
 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Je hebt gedurende 2 jaar toegang tot de set e-learningmodules. 
 • Registratie accreditatiepunten

Docente
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.

De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Aantal deelnemers: 
Wij volgen de richtlijnen van RIVM. Deze cursus gaat gegarandeerd door.

Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag)

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 319,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 15
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Beschikbaar
03 juli 2020 (vrijdag) 10:00 - 13:00 VOL
03 juli 2020 (vrijdag) 13:30 - 16:30 2 beschikbaar

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen | Dagdeel Eerstvolgende datum:
03 jul 2020 - 10:00 - 13:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
15
15 accreditatie punten
€ 319,00
Voorbehouden en risicovolle handelingen | Dagdeel Eerstvolgende datum:
03 jul 2020 - 13:30 - 16:30
Nog 2 plaatsen beschikbaar.
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden