Voorbehouden en Risicovolle handelen | Deel 2 | oa Stoma, zuurstof, zwachtelen

E-learning + praktijk VRH | gaat altijd door | wordt gemiddeld met 8,8 beoordeeld. Onder andere stoma, zuurstof en zwachtelen komt aan bod.

Een uitgebreide praktijktoetsing  in 1 dagdeel en e-learning om je in je eigen tempo voor te kunnen bereiden. In informele sfeer in de vintage ingerichte praktijklokalen van Zorg voor leren. Maximaal 6 deelnemers en de scholing gaat altijd door, ook als er onverhoopt maar 1 deelnemer is. Jij plant als zzp’er hier immers een vrij moment voor.

 

Deze cursus bestaat voor een deel uit theorie (e-learning) en praktijk (oefenen van handelingen adhv protocollen). Als je je aanmeldt voor deze cursus krijg je binnen twee werkdagen – vaak nog dezelfde dag – toegang tot de e-learning. Voor de praktijkdag bestudeer je de theoriemodule in jouw eigen tempo, de gemiddelde studiebelasting voor de module is 2 uur. De module worden afgesloten met een kennistoets. Je kan twee jaar lang de theorie nog nalezen. Zo blijf je ook na de bijscholing op de hoogte van eventuele wijzigingen of nieuwe inzichten.

Op de praktijkdag is er ruimte om een handeling die je in de praktijk niet zo veel uitvoert eerst eens te oefenen en om vragen te stellen. Als deelnemer toets je elkaar af conform actuele toetslijsten. In de praktijk dien je elkaar ook in te leren en te blijven beoordelen en aan te spreken. Door het inzetten van deze werkvorm spreek je elkaar aan op de eigen verantwoordelijkheid. De docent begeleidt dit proces. Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een certificaat waar duidelijk op staat wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.

Inhoud

Stomazorg:

 • De verschillende soorten stoma’s:
  • Colonstoma,
  • Ileostoma,
  • Urostoma
 • Het verzorgen van de verschillende stoma’s
 • Het verwisselen van een eendelig en tweedelig systeem
 • Welke complicaties en aandachtspunten zijn er bij het verzorgen van een stoma?

Zuurstof toedienen:

 • Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het toedienen van zuurstof?
 • Hoe dien je zuurstof toe?
 • Hoe maak je een zuurstofcilinder klaar?
 • Hoe bereken je hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit?
 • Welke complicaties en aandachtspunten zijn er bij het toedienen van zuurstof?

Uitzuigen:

 • Oppervlakkig uitzuigen van de luchtwegen

Zwachtelen:

 • Theorie over ulcus cruris via e-learning
 • Zwachtelen met korte rek (ACT)

Steunkousen:

 • Het aan- en uittrekken van steunkousen met gebruik van hulpmiddelen. 
Doelstelling
 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
Niveau en gewenste voorkennis

Van cursisten wordt verwacht dat zij een verzorgende opleiding 3 IG of hoger hebben. 

Docente(n)
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.
De trainers van Zorg voor Leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Studiebelasting
Voorbereiding: 5 uur e-learning
Duur van de bijeenkomst: 3 uur praktijk

Certificaat en accreditatie
Accreditatie kwaliteitsregister V&V: 8 punten

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Behalen van de kennistoets
 • 100% aanwezigheid
 • Praktijktoetsen zijn met een voldoende afgerond

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.
Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Als ondernemer bepaal je zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en water
 • Studiematerialen - e-learning
 • Oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 2 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag)

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 159,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 8
Accreditatiepunten: 8
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
30-05-2023 13:30 - 16:30 Gouda VOL
14-06-2023 09:30 - 12:30 Oss 7 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

8
8 accreditatie punten
€ 159,00
Voorbehouden en Risicovolle handelen | Deel 2 | oa Stoma, zuurstof, zwachtelen Eerstvolgende datum:
30 mei 2023 - 13:30 - 16:30
Geen plaatsen meer beschikbaar
8
8 accreditatie punten
€ 159,00
Oss
Geldigheid Onbeperkt
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden