Training & Toetsing Infuusbehandeling

1-Daagse geaccrediteerde training met theoretische en praktische toetsing infusietechniek (PICC, PAC, CVK, Perifeer infuus, subcutane venflon)

Het inbrengen, verzorgen en spoelen (flushen) van een infuuslijn valt onder de voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze handelingen mag je alleen uitvoeren als je bevoegd en bekwaam bent. Deelnemers bereiden zichzelf voor door het bestuderen van de reader Infuustherapie. 

Naast de reader wordt van deelnemers ook verwacht dat zij kennis hebben van de protocollen. Zelfstudie van protocollen is een vereiste om op constructieve wijze deel te kunnen nemen aan de praktijkdag. Tijdens de praktijk dag worden kennis en vaardigheden getoetst. Er wordt gewerkt in een kleine groep, zo is er volop ruimte voor persoonlijke aandacht en kennisuitwisseling. 

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH):

 • PICC (verzorgen en flushen)
 • PAC (aanprikken, verzorgen en flushen)
 • CVK (verzorgen en flushen)
 • Perifeer Infuus (inbrengen)
 • Subcutane venflon (inbrengen)

Dagprogramma:

 • Introductie
 • Theorietoets 35 meerkeuzevragen
 • Nieuwe ontwikkelingen en materialen rondom infuusbehandeling
 • Veilig en a- septisch werken
 • Handelingen oefenen aan de hand protocollen en observatielijsten
 • Pauze
 • Handelingen oefenen aan de hand van protocollen en observatielijsten en uitslag theorietoets.
 • Praktijktoetsing; medecursisten en docent toetsen de VRH op basis van de observatielijsten
 • Uitslag praktijktoets en evaluatie
Doelstelling

Na deelname aan deze geaccrediteerde cursus is de deelnemer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en materialen rondom infuusbehandeling, veilig en a-septisch werken. Met het certificaat kun jij aantonen dat je over de benodigde kennis beschikt en de vaardigheden volgens protocol uit kunt voeren.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring op het gebied van infuusbehandeling.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma verpleegkundige niveau 4 of 5 hebben en ervaring hebben op het gebied van infuusbehandeling.

Docente
De training Infuusbehandeling wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting / accreditatie
Deze praktische cursus met toetsing bestrijkt een hele dag.
Je kunt deze cursus Infuusbehandeling in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus zijn 7 accreditatiepunten aangevraagd.

Voorbereiding: 4-8 uur

Bestuderen van de reader Infuusbehandeling en onderstaande protocollen:

 • Inbrengen Subcutane Canule Saf-T-Intima
 • Inbrengen Perifeer Infuus
 • Verzorgen Midline Katheter
 • Verzorgen PICC
 • Verzorgen CVK
 • Aanprikken Veneus Poortsysteem

Duur van de bijeenkomst(en): 8 uur

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Deelnemer komt voorbereid naar de praktijkdag
 • 100% aanwezigheid
 • Theorietoets; Jouw score is minimaal 28 (van 35)
 • Praktijktoetsen zijn met een voldoende afgerond 

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water en lunch of warme maaltijd
 • Studiematerialen - reader
 • Oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Protocollen zijn NIET inbegrepen.


Praktische informatie
Prijs: € 225,00€ 243,61 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden