Teamontwikkeling

Training van 6 dagdelen | persoonlijke en professionele ontwikkeling, samenwerking, communicatie, reflectie in een team, met als deskundigheidsgebied palliatieve zorg.

Deze cursus bestaat uit 6 middagen van 13.00-16.00u.

  • 6-10-2022
  • 20-10-2022
  • 3-11-2022
  • 17-11-2022
  • 1-12-2022
  • 15-12-2022

De cursus Teamontwikkeling is deels een verdieping op de cursus Palliatieve Zorg, maar kan ook zonder deze ondergrond gevolgd worden. Je wordt uitgedaagd  om als teamlid een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie. Mede hierdoor zal een team zich ontwikkelen. Hoe? Door bewustwording, erkenning en herkenning van eigen automatische patronen, plek en houding. Door het oefenen van het bespreekbaar maken van obstakels, problemen en ethische dilemma’s. Het belang van zelfzorg en zorg voor elkaar wordt belicht om met hart en ziel te kunnen (blijven) werken vanuit vertrouwen, veiligheid en verbinding. Handvatten voor doeltreffende, respectvolle en verbindende communicatie worden aangereikt. Als je werkt in de zorg, spelen verlies en rouw een rol bij elk teamlid en daarmee in elk team. Hoe ga je zelf om met rouw en verlies? Hoe ben je elkaar tot steun? Deze cursus vraagt een bereidheid te reflecteren op eigen handelen, denken, voelen en identiteit. Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van je team komt uiteindelijk ten goede aan effectieve zorg aan je cliënten!

Inhoud

Module 1: jezelf en de ander (beter) leren kennen. We gebruiken hierbij het enneagram, een persoonlijkheidsmodel, dat ons helpt te herkennen wat onze drijfveren, automatische patronen en communicatiestijl zijn. We kijken ernaar met mildheid. Eerst begrijpen, dan begrepen worden! 

Module 2: Interactie. We brengen onze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in kaart. Welk effect  heeft dat op je collega’s? Hoe zet je je kwaliteiten in? Hoe kan je afstemmen op de ander? We vertalen het naar de werkvloer op het gebied van samenwerking en communicatie. 

Module 3: zelfzorg en zorg voor de zorgende. We verdiepen ons in toegangen tot innerlijke ruimte, een begrip uit het Ars Moriendi model, waarin bezieling en (geaarde) spiritualiteit een rol spelen. We kijken ook systemisch naar je team: welke plek neemt ieder teamlid in? Hoe is de balans van geven en ontvangen? Is er in-of uitsluiting? Als het systemisch klopt, komt er nieuwe energie!

Module 4: intervisie. Intervisie wordt geïntroduceerd, hoe dat in zijn werk gaat, om het ook daadwerkelijk toe te gaan passen a.d.h.v. een casus. Door deze begeleide intervisie krijg je handvatten om dit met je team in het vervolg zelf te gaan doen, want problemen en vragen hoef je niet alleen op te lossen!

Module 5: ethische dilemma’s bespreken. We bespreken m.b.v. een laagdrempelig begeleidingsinstrument een ethisch dilemma uit de praktijk. Ethische dilemma's, waarin gekozen moet worden tussen twee kwaden, kunnen zo aan je knagen en verdeeldheid brengen. Wat kan het bespreken ervan de lucht klaren!

Module 6: omgaan met rouw en verlies. Je krijgt concrete handvatten om je eigen verlies en rouw aan te kijken, die helpend zijn om emoties te doorleven en verliezen te verweven in je leven. Je moet het wel zelf doen, maar het hoeft niet alleen!

Doelstelling

Qua kennis, benoem je: je automatische patronen; je kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën; de regels van feedback; verschillende ingangen tot innerlijke ruimte; hoe intervisie werkt; wat een ethisch dilemma is; de vier rouwtaken.

Qua vaardigheden: je luistert, vraagt door en vat samen; je geeft constructieve feedback; je deelt een casus tijdens intervisie, stelt verhelderende vragen en geeft advies; je bespreekt m.b.v. het ondersteuningsinstrument gestructureerd een ethisch dilemma; je geeft voorbeelden uit eigen leven en werk van de vier rouwtaken; je past zelfzorg toe, bijvoorbeeld door aandacht –en mindfulness oefeningen

Qua houding: je toont oog te hebben voor de hele mens in diens context; je laat mildheid, respect en empathie zien; je toont je open en en kwetsbaar naar je teamleden/medecursisten; je bent ontvankelijk voor omgaan met verlies en rouw in eigen leven en werk; je laat zien aandachtig, aanwezig, accepterend, aansluitend en authentiek te zijn in je communicatie; je toont bereid te zijn om te reflecteren op eigen handelen, denken, voelen en identiteit.

Als jij je ontwikkelt, ontwikkelt ook je team!

Doelgroep
Zorgverleners niveau 3-6 en zorgprofessionals.

Niveau en gewenste voorkennis

Specifieke voorkennis is niet nodig. 

Docente
Ciska Roth-Baljeu, rouwbegeleider, palliatief verpleegkundige, trainer en coach

Studiebelasting en accreditatie
Er zijn 6 bijeenkomsten van 3 uur, waarvoor 18 accreditatiepunten zijn verleend door de V&VN.

Voorbereiding:
Elke bijeenkomst vraagt een voorbereiding van ongeveer 1 ½ uur per keer, totaal 9 uur, die als ODA’s onder te brengen zijn.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

  • Koffie/thee/water
  • Registratie accreditatiepunten
  • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 575,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 27
Accreditatiepunten: 18

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden