Supervisietraject

Supervisie | In een veilige, vertrouwde omgeving aan de slag met jezelf. Wat wil jij? Welk effect heeft jouw gedrag op de ander?

Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen die met mensen werken. Je leert, dmv reflectie, zicht te krijgen op het eigen voelen, willen, denken en doen. Je leert zicht te krijgen op de uitwerking van jouw gedrag op de ander. Supervisie is een instrument, gericht op het verbreden en verdiepen van de beroepsontwikkeling en het verbeteren van persoonlijke kwaliteiten. Supervisie wordt begeleid door een geregistreerd supervisor. Voorwaarden voor het leren in supervisie is de aanwezigheid van veiligheid en vertrouwen.

Supervisie wordt individueel, of aan een groep van max. 4 personen geboden. Het traject heeft minimaal 10 bijeenkomsten.

Neem contact met ons op om jouw wensen en de mogelijkheden met ons te bespreken. Op basis van jouw wensen wordt een kostenindicatie voor het traject afgegeven.

Wil je aan de slag met de samenwerking binnen jouw team? Kijk dan ook eens bij Intervisie.  

Inhoud

Tijdens supervisie wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • reflecteren
  • inbreng casuïstiek
  • denken-voelen-handelen
  • rode draad in eigen handelen en welke inzichten je hierin opdoet
Doelstelling

(Beter) kunnen reflecteren op eigen beroepshouding, zicht hebben op de invloed van de eigen socialisatie op het maken van keuzes als professional

Doelgroep

Deze supervisie is bedoeld voor mensen die met mensen werken.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij HBO-geschoold zijn, of nog studerend zijn binnen het HBO, alsmede werkzaam in of studerend voor mensgerichte beroepen

Docente
De supervisie wordt begeleid door Helena Planting. Helena is een gediplomeerde en LVSC geregistreerde supervisor. Zij heeft ruime ervaring als super- en intervisor in diverse zorgsectoren. 

Studiebelasting en accreditatie
Supervisie individueel traject: min.10 bijeenkomsten van 1 uur

Met 2 personen duur: 1,5 uren
Met 3 of 4 personen, duur 2 – 2,5 uren

Voorbereiding: schriftelijke reflectie en inbreng. Voorbereidingsduur is persoonlijk.

Supervisie kun je in het kwaliteitsregister toevoegen onder de ODA-punten. 

Certificaat
Deelnemers ontvangen als zij dat wensen het digitale Zorgscholing certificaat. Voorwaarde is dat zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname èn 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water tijdens de bijeenkomsten
  • Indien gewenst een digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 0,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 10

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden