Stomazorg en darmspoelen

De setting van deze praktijktbijeenkomst is informeel. We vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen. Er is ruimte om een handeling die je in de praktijk niet zo veel uitvoert eerst eens te oefenen en om vragen te stellen. Als deelnemer toets je elkaar af. In de praktijk dien je elkaar ook in te leren en te blijven beoordelen en aan te spreken. Door het inzetten van deze werkvorm spreek je elkaar aan op de eigen verantwoordelijkheid. De trainer begeleidt dit proces. Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een certificaat waar duidelijk op staat wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.

 

Inhoud
 • De verschillende soorten stoma’s: Colonstoma, ileostoma, urostoma
 • Het verzorgen van de verschillende stoma’s
 • Het verwisselen van een eendelig en tweedelig systeem
 • Psychosociale aspecten bij het leven met een stoma
 • Casuïstiek bespreken
 • Darmspoelen via het rectum en een stoma

 

Doelstelling

De deelnemer;

 • kan de anatomie en de fysiologie van de darmen en de urinewegen benoemen;
 • kan benoemen welke stoma’s voorkomen en hoe deze zijn aangelegd;
 • weet wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor de verschillende soorten stoma’s;
 • kan de complicaties benoemen bij de verschillende stoma’s en weet hoe te handelen;
 • kan de aandachtspunten en leefregels benoemen bij het leven met een stoma;
 • kan de aandachtspunten benoemen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de handelingen en heeft hierbij aandacht voor de psychosociale aspecten;
 • kan het stoma verzorgen en het verwisselen van een ééndelig systeem en het verwisselen van een tweedelig systeem voorbereiden, uitvoeren en evalueren volgens protocol;
 • kan indicaties, contra-indicaties en complicaties benoemen van darmspoelen via de stoma of het rectum;
 • benoemt aandachtspunten en leefstijl adviezen die betrekking hebben op het darmspoelen, en heeft hierbij aandacht voor de psychosociale aspecten.

Doelgroep
Niveau 3IG en hoger.

Niveau en gewenste voorkennis

Niveau 3IG en hoger. Na aanmelden krijg je binnen twee werkdagen – vaak nog dezelfde dag – toegang tot de e-learning. Vooraf aan de praktijk bestudeer je in je eigen tempo de module. Je sluit de e-learning af met een kennistoets. Je kan twee jaar lang de theorie nog nalezen. Zo blijf je ook na de bijscholing op de hoogte van eventuele wijzigingen of nieuwe inzichten.

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.
De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing 

Studiebelasting / accreditatie
Studieuren: gemiddeld ongeveer 2 uur voor de e-learning en 3 uur voor de praktijk.
Accreditatie kwaliteitsregister V&V: 5 punten

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 139,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 5
Accreditatiepunten: 5

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden