Praktijktoetsing + e-learning voorbehouden risicovolle handelingen VRH

Dagdeel | Intercollegiale toetsing voor verzorgenden en verpleegkundigen met voorbereidende e-learning

Tijdens deze praktijkdag met intercollegiale toetsing krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van protocollen.

Dit dagdeel is uitsluitend bedoeld voor ervaren gediplomeerd verpleegkundigen en verzorgenden/verzorgenden IG die hun voorbehouden- en risicovolle handelingen willen oefenen/toetsen. Deze cursusdag is uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen, je zult regelmatig een 'oh,jaaaa'-moment beleven.
In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

 

Inhoud

De bijeenkomst staat volledig in het teken van de praktische uitvoering van handelingen. Je gaat in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. 

De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt afgesloten met een korte terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation: 

 • Injecteren intramusculair (IM)
 • Injecteren subcutaan (SC)
 • Vlindernaald/Venflon inbrengen subcutaan (SC)

 • Insuline injecteren
 • Bloedsuiker meten

 • Katheteriseren man
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)

 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen

 • Stoma zorg

 • Zuurstof toedienen

 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Je màg, maar hoeft niet alle bovenstaande handelingen te doen. Op jouw certificaat vermelden we alleen de handelingen die jij succesvol hebt uitgevoerd. 

De voorbereidende set e-learningmodules bevat modules over de volgende onderwerpen:

 • Injecteren IM & SC, insuline toedienen, bloedglucosewaarde bepalen
 • Subcutane canule inbrengen en gebruiken
 • Neusmaagsonde, sondevoeding
 • Stomazorg
 • Blaaskatheter, suprapubische katheter
 • Wondverzorging, compressief zwachtelen
 • Zuurstof toedienen
Doelstelling

Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.   

Doelgroep
Deze praktijk dag is ontwikkeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Cursisten die bovenstaande opleidingen niet hebben afgerond kunnen NIET deelnemen aan deze praktijktoetsing. Deze praktijkdag is niet bedoeld voor andere bevoegde zorgprofessionals. Zij kunnen deelnemen aan de praktijkdag 

Niveau en gewenste voorkennis

Vereist: Diploma verzorgende, verzorgende IG of verpleegkundige.
Omdat er geen theorie wordt behandeld verwachten wij dat je al bekend bent met de inhoud van de e-learning hebt doorgenomen en bekend bent met de meest actuele protocollen. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is wenselijk, maar niet vereist.

Schrijf je niet in als je geen diploma verzorgende (IG) of verpleegkundige hebt!

Docent
Deze toetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg. 

Studiebelasting en accreditatie
Deelnemers bereiden zichzelf voor door middel van de aangeleverde (door V&VN geaccrediteerde) e-learningmodules. 
Wij raden je aan om kort voor jouw deelname ook (nogmaals) relevante protocollen te raadplegen en deze door te nemen, zodat je direct aan de slag kunt met de handelingen die jij wilt oefenen en toetsen.Als je tijdens het oefenen of toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1-2 uur per module.
Voorbereiding: Minimaal 2 uur. 
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel

Tenzij anders vermeld, zijn alle modules geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Als jij ingeschreven staat in het kwaliteitsregister ontvang je per succesvol afgeronde e-learningmodule 1 à 2 accreditatiepunten. Voor deelname aan de praktijktoetsing worden 4 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Certificaat
Per succesvol afgeronde e-learningmodule kan een digitaal certificaat worden gedownload.  

Op het certificaat van de praktijktoetsing worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat 
 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • Per succesvol afgeronde module kun je een digitaal certificaat downloaden
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult in jouw profiel in de e-learning omgeving. 

Let op:
Protocollen (ter voorbereiding) zijn NIET inbegrepen. 
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult in jouw profiel in de e-learning omgeving.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursussen.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de set modules.


Praktische informatie
Prijs: € 299,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 15
Accreditatiepunten: 4

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden