PICC - perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter

In deze geaccrediteerde cursus van een dagdeel leer je alles omtrent de PICC, intraveneuze toegangswegen, complicaties en aandachtspunten.

Centrale katheters zijn belangrijk bij het langdurig toedienen van intraveneuze medicatie, zoals antibiotica en chemotherapie. Sinds een aantal jaar is er een sterke toename van perifeer ingebrachte centrale katheters (PICC) bij patiënten. Deze vervangt steeds meer de Poth a Cath (PAC), en de subclavia- of jugulariskatheters. Maar ook het perifeer infuus maakt plaats voor de PICC. Elke intraveneuze toegang heeft zijn eigen aandachtspunten en complicaties. In deze cursus leer je over de verschillende intraveneuze toegangswegen, complicaties en aandachtspunten. De nadruk in deze cursus ligt op de PICC, deze leer je in de cursus ook volgens protocol te verzorgen en door te spoelen. Deze cursus heeft een leuke afwisseling van theorie en praktijk. Het einde van de cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetoets.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er o.a. aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

 • Inleiding: kennismaking en activerende opening
 • Theoretisch gedeelte over perifeer infuus, CVK, PICC en PAC. Werkvormen: Flappen vullen en digitale werkopdracht
 • Instructie PICC verzorgen en flushen door docent
 • Practicum: in groepen van 2-3 personen PICC verzorgen en flushen
 • Meerkeuzetoets en nabespreking
 • evaluatie
Doelstelling

Aan het einde van deze cursus kan je:

 • de verschillende intraveneuze toegangswegen benoemen en in eigen woorden uitleggen waar deze voor gebruikt wordt en wat de verschillen zijn.
 • de complicaties bij verschillende intraveneuze toegangswegen herkennen en benoemen welke actie hierop volgt.
 • de PICC verzorgen en flushen volgens protocol.
 • een patiënt met een PICC observeren, begeleiden en verzorgen en zo nodig overleggen met een arts bij complicaties.

Doelgroep
Verpleegkundige niveau 4 en 5. Met of zonder ervaring welkom.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma verpleegkundige niveau 4 of 5 hebben. Geen voorkennis vereist.

Docent
De cursus wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie. Zij werkt al ruim 8 jaar met de PICC bij verschillende patiëntengroepen. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting / accreditatie
Deze praktische cursus duurt 4 uur.
Je kunt deze cursus PICC in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus zijn 4 accreditatiepunten aangevraagd.

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en Water
 • Oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 128,51 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 4
Accreditatiepunten: 4

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden