Palliatieve pijnbestrijding met de CADD-PCA pomp

Pijn in palliatieve zorg, palliatieve pijnbestrijding met de CADD-PCA pomp, plaatsen van Venflon en medisch rekenen

Pijnbestrijding in de palliatieve fase is zeer belangrijk. Pijn in de palliatieve fase komt helaas vaak voor. 70% van de oncologische patiënten hebben pijn, maar ook in andere patiëntengroepen, bijvoorbeeld hartfalen, COPD en dementie komt pijn veel voor. In de thuissituatie wordt er in de palliatieve fase vaak gewerkt met pijnbestrijding via een CADD PCA pomp. Een CADD PCA pomp inzetten is een handeling waarbij het belangrijk is dat juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn bij de verpleegkundige om de pijnbestrijding ook zo optimaal mogelijk te kunnen bieden/ te laten verlopen. In het eerste deel ga je aan de slag met casuïstiek en leer je wanneer er een keuze gemaakt kan worden voor subcutane pijnbestrijding met de CADD PCA pomp en wat de voordelen en nadelen hiervan zijn. Daarnaast leer je wat er allemaal logistiek geregeld dient te worden als een cliënt start met een CADD PCA pomp. In het praktijk gedeelte van deze cursus gaan we aan de slag met het instellen en opstarten van de CADD-PCA pomp. Daarbij wordt aandacht besteed aan de manier van observeren, evalueren en begeleiden van een cliënt met pijnbestrijding via de CADD PCA pomp.

Inhoud:
Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding: activerende opening
 • Pijn in de palliatieve zorg
 • Omrekenen en Casuïstiek pijnbestrijding met werkopdracht en plenaire nabespreking
 • Practicum in 2 groepen
  1. Venflon plaatsen en Medisch Rekenen
  2. CADD pomp opstarten
 • Meerkeuzetoets en plenair nabespreken
 • Evaluatie en Afsluiting

Doelstelling:
Aan het einde van deze cursus kan je:

 • in eigen woorden uiteggen wat pijn is en welke soorten pijn er zijn.
 • aan kunnen geven welke verschillende pijnbestrijdingsmedicatie er op de markt is.
 • de verschillende toegangswegen benoemen en hierbij de voor- en nadelen aangeven.
 • door middel van Casuïstiek aangeven wanneer er gestart kan worden met een CADD PCA pomp en welke logistiek hierbij nodig is.
 • een CADD-PCA pomp met aansluiten volgens stappenplan pomp.
 • het inbrengen van een subcutane venflon, volgens het Vilans protocol.
 • het op de juist wijze berekenen van subcutane injecties.
 • een patiënt met een CADD PCA pomp observeren, begeleiden en evalueren om een optimaal beleid op gebied van pijnstilling te bieden.

Doelgroep:
Verzorgende niveau 3 en verpleegkundige niveau 4 en 5 (aansluiten van een CADD PCA is in principe voorbehouden aan niv. 4 en 5)

Niveau en gewenste voorkennis:
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma verzorgende niveau 3 of verpleegkundige niveau 4 of 5 hebben. Geen voorkennis vereist. 

Docent:
De training Palliatieve pijnbestrijding wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie en palliatieve zorg. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting:
Deze praktische cursus duurt 6 uur.
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus zijn 6 accreditatiepunten aangevraagd.

Voorbereiding: Van te voren bereid je je voor door een aantal video's te kijken. Dit vraagt ongeveer 45 minuten.

Certificaat en accreditatie:
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Op het Zorgscholing certificaat staat duidelijk aangegeven welke onderdelen/handelingen je geslaagd bent. Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt ontvang je een certificaat met een aangepaste tekst (bijv. niet alle handelingen). De input van de docent is leidend bij het al dan niet vermelden van een handeling op het certificaat.  

Inbegrepen:

 • Koffie/Thee en Water
 • Oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 143,18 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6
Accreditatiepunten: 6

Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Toon cursussen in de categorie Palliatieve zorg

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden