Onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie

Onbegrepen/probleemgedrag bij cliënten met psychogeriatrische problematiek, verdieping in de cliënt, ‘het gedrag’ en de beïnvloedende situatie er omheen.

Psychogeriatrie is een samenstelling uit de woorden psycho (geestelijke vermogens) en geriatrie (hoge leeftijd). Psychogeriatrische aandoeningen komen voort uit problemen op het gebied van geestelijke vermogens en geheugenproblematiek. 
Zorgvragers met een psychogeriatrisch beeld vertonen soms gedrag dat afwijkt van de norm. Gedrag dat moeilijk te begrijpen en/of voorspellen is. 

In deze cursus van 1 dagdeel gaan we aan de slag met deze vragen; 

Wat is eigenlijk onbegrepen – en grensoverschrijdend gedrag? 
Wie begrijpt dit gedrag niet? Ik, jij, de client, familie, naasten enz.., Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?
De woorden zijn wellicht te verklaren mar hoe ga je nu het e.e.a. toepassen, verweven en eigen maken in de dagelijkse praktijk?
We gaan verdieping zoeken in ‘het gedrag’ en de beïnvloedende situatie er omheen

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht
Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren.

Inhoud
 • Welkom 
 • Verwachtingen & Voorbereidingsopdracht
 • Onbegrepen- & grensoverschrijdend gedrag
  Wat is dat en hoe ga je er mee om?
 • Client staat centraal (Holisme)
  Invloed Medewerker, familie, andere cliënten en omgeving
 • ABC methode
 • Samenwerking en feedback geven
 • Reflecteren en Reflectie verslag
 • Evalueren en afsluiten
Doelstelling
 • De training is gericht op ZELF ontplooiing, communicatie en bejegening.
 • Hierbij is het openstellen om te leren reflecteren op eigen kwaliteiten, normen en waarden in hoge mate bepalend voor het effect wat men kan bereiken.
 • Tijdens de training worden de deelnemers uitgedaagd om een zo groot mogelijk rendement te krijgen op bovenstaande aspecten.
 • Dit door veelvuldig te oefenen met o.a. diverse gesprekstechnieken, het bespreken van dilemma’s, maar juist ook de dagelijkse aspecten in de communicatie, verbaal en non-verbaal, wat kan wel en/of niet gezegd worden.
 • Uiteraard rekening houdend met waarden en normen van jezelf en de ander(en).
 • Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen.

Doelgroep
Deelnemers die intra-/extramuraal werkzaam zijn en zich betrokken voelen of zijn, bij de ‘zorg‘ voor cliënten met PG problematieken.

 

Niveau en gewenste voorkennis

De deelnemers zijn werkzaam bij cliënten met psychogeriatrische problematieken. Dit kan binnen intra- en extramurale settingen.

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Certificaat en accreditatie

Deelnemers kunnen zelf 3 punten toevoegen in hun portfolio van de V&VN onder Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA-punten)

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid en
 • Reflectieverslag gemaakt

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • PDF samenvatting van de PowerPoint presentie
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 99,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden