Dag training Voorbehouden- risicovolle handelingen 1

Waarom deze dag training VRH?

Als zorgprofessional wordt verwacht dat je binnen bevoegdheid bekwaam bent en blijft om voorbehouden- en risicovolle handelingen (VRH) uit te voeren. Bevoegd en bekwaam zijn is geen kunstje uitvoeren maar weldoordacht handelen en reflecteren.

Deze dag-training VRH met intercollegiale toetsing is een goede aanvulling om ook daadwerkelijk kennis en kunde op te frissen zodat je jouw bekwaamheid aan kunt tonen.

Inhoud

De training bestaat uit diverse vaardigheden. Per onderwerp wordt er stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen. Verdieping van het onderwerp en knelpunten vanuit de praktijk komen uiteraard ook aan bod. Hierna gaan de deelnemers in een ontspannen sfeer de diverse handelingen actief oefenen. We leren tijdens het oefenen met en van elkaar.

 • Tijdens de uitvoering krijgen de deelnemers feedback van mededeelnemers én docent
 • Vilans protocollen/observatielijsten zijn ter inzage aanwezig
 • Aanwezig zijn diverse fantomen en demo-onderdelen om handelingen te oefenen
 • Er wordt gewerkt met actueel en voldoende "disposable" materialen en hulpmiddelen om zodoende de handeling zo echt als mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Als deelnemer ga je dus daadwerkelijk:
  • doen-voelen-ervaren
  • reflecteren-feedback geven en ontvangen
  • intercollegiaal toetsen

Voorbehouden- risicovolle handeling die aan bod komen:

Katheteriseren

 • Verblijfskatheter inbrengen/verwisselen M/V
 • Aansluiten/verwisselen urineopvangzak
 • Blaasspoelen met spoelzakje
 • Supra pubis katheter verzorgen

Injecteren

 • Klaarmaken injectie
 • IM injecteren
 • SC injecteren  huidplooitechniek loodrecht
 • Vleugelnaadje inbrengen 45/60 graden SC
 • Insuline injecteren m.b.v. Insulinepen
 • Bloedglucose meten via vingerprik

Sondevoeding

 • Toedienen sondevoeding via neus maagsonde + PEG

m.b.v trechter – spuit – voedingspomp

 • Verzorgen van de insteekopening PEG sonde

            Mic-key button / Gastro-tube

Stomazorg

 • verzorgen/ Stomazak verwisselen

Zwachtelen

 • Traditioneel Compressief Zwachtelen met korte rek

Medicatie toedienen

 • Oog & Oor
 • (Hoogopgaand) klysma

De wet BIG, medicatiekennis, hygiënisch en veilig werken worden geïntegreerd tijdens het oefenen en intercollegiaal toetsen.

Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal niveau 3.

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG)
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen
Niveau en gewenste voorkennis

Deze cursus is bedoeld voor gediplomeerde verzorgenden met minimaal niveau 3.
Om goed aan te sluiten op deze dag-training ben je op de hoogte van de meest voorkomende protocollen en je hebt een basis-medicatiekennis.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. (Boek hier evt. jouw losse geaccrediteerde e-learningmodules of de set geaccrediteerde e-learningmodules).

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een hele dag (7 uur).

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • 100% aanwezigheid
 • actieve deelname
 • Je past de wet- en regelgeving van de wet BIG toe in relatie met de voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Na deelname aan deze training is jouw theoretische- en praktische kennis over diverse voorbehouden- risico volle handelingen up to date.
 • Geeft feedback aan medecursist(en) om de kwaliteit van het uitvoeren en oefenen in de les te bevorderen
 • Je hebt tijdens de praktijktraining aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren.
 • Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten
 • Je hebt tijdens de intercollegiale toetsing aangetoond dat je in staat bent om deze handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren.

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Lunch
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen.

Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je kijken naar de set geaccrediteerde e-learningmodules. 

Als je tijdens het oefenen of toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 199,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
09-10-2023 09:30 - 17:00 Valkenswaard 3 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 199,00
Dag training Voorbehouden- risicovolle handelingen 1 Eerstvolgende datum:
09 okt 2023 - 09:30 - 17:00
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden