Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders

Bijscholing Medicatie. Om deze cursus te kunnen volgen moet je al helpende + of begeleider zijn.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheid beleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten.

Als zorgverlener met een Helpende diploma kun je via een opleiding bijscholen tot Helpende +. Hierdoor kun je bekwaam worden in het aanreiken en toedienen van medicatie (voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van insuline uitgesloten). Het aanreiken en toedienen van medicatie zijn risicovolle handelingen waarvoor je vanuit je diploma geen functionele zelfstandigheid hebt. Het is dan van belang dat een Verzorgende IG of een Verpleegkundige (op afstand) toezicht kan houden. Ook als begeleider reik je vaak medicatie aan. Deze scholing is bedoeld voor Helpenden + en begeleiders om aantoonbaar bekwaam te blijven.

Tot slot: zorgorganisaties kunnen verschillend beleid hebben als het gaat om de inzet van een Helpende + of begeleiders. Daarom is het belangrijk dat je vooraf goed bespreekt wat je vanuit het geldende beleid wel en niet mag doen rondom medicatie.

Inhoud
 • Wetgeving
 • Feiten en cijfers
 • Het medicatieproces en de veilige principes in de medicatieketen
 • Veilige medicatie aanreiken, hoe lees je een bijsluiter en een recept, wat controleer je, waar let je op, hoe controleer je een baxter
 • Medicatie toedienen (o.a. oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen)
 • Het melden van incidenten
 • Casuïstiek
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag doorlopen hebben, hebben kennis genomen van het medicatieproces, en weten hoe ze zo veilig mogelijk (risicovolle) medicatie moeten verstrekken.

Doelgroep
Deze scholing is ook bedoeld voor mensen die begeleider zijn en voor zorgprofessionals met een Helpende diploma uitgebreid met een Helpende + certificaat / diploma. Je moet dus al Helpende + zijn.  

Niveau en gewenste voorkennis

Helpende diploma met een Helpende + certificaat.

Vooraf aan de praktijk bestudeer je in je eigen tempo de e-learning module. Je sluit de e-learning af met een kennistoets. Je kan twee jaar lang de theorie nog nalezen. Zo blijf je ook na de bijscholing op de hoogte van eventuele wijzigingen of nieuwe inzichten.

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen naar aanleiding van de e-learning. Een ervaren trainer behandelt het thema medicatie vanuit verschillende praktijkvoorbeelden.

Docent(e) 
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.

De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Studiebelasting en accreditatie 
De praktijkbijeenkomst duurt 1 dagdeel (3 uur).
Houd rekening met ongeveer 2,5 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag.

Je kunt deze scholingsactiviteit in het kwaliteitsregister V&V registreren onder de ODA-punten.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • Succesvol afronden van de aangeboden e-learning (toets) 
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Je bepaalt zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
  De mogelijkheid voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 139,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 5

Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
18-04-2023 09:00 - 12:00 Wormerveer 6 beschikbaar
20-04-2023 09:30 - 12:30 Oss 4 beschikbaar
23-06-2023 09:30 - 12:30 Gouda 6 beschikbaar
07-07-2023 09:30 - 12:30 Oss 8 beschikbaar
28-09-2023 09:30 - 12:30 Gouda 8 beschikbaar
27-10-2023 09:30 - 12:30 Gouda 8 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
18 apr 2023 - 09:00 - 12:00

5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
20 apr 2023 - 09:30 - 12:30

Oss
Geldigheid Onbeperkt
5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
23 jun 2023 - 09:30 - 12:30

5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
07 jul 2023 - 09:30 - 12:30

Oss
Geldigheid Onbeperkt
5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
28 sep 2023 - 09:30 - 12:30

5 studiepunten
€ 139,50
Bijscholing Medicatie voor Helpende + en begeleiders Eerstvolgende datum:
27 okt 2023 - 09:30 - 12:30

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden