14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door

E-learning + praktijk | wordt gemiddeld met 8,8 beoordeeld

Een uitgebreide praktijktoetsing  in 1 dagdeel en e-learning om je in je eigen tempo voor te kunnen bereiden. In informele sfeer in de vintage ingerichte praktijklokalen van Zorg voor leren. Maximaal 6 deelnemers en de scholing gaat altijd door, ook als er onverhoopt maar 1 deelnemer is. Jij plant als zzp’er hier immers een vrij moment voor.

Deze bijscholing bestaat uit een set van 9 e-learningmodules en een dagdeel praktijk.
Deelnemers die deze cursus succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Inhoud

Deze cursus bestaat voor een deel uit theorie (e-learning) en praktijk (oefenen van voorbehouden en risicovolle handelingen en intercollegiale toetsing adhv protocollen)
Als je je aanmeldt voor deze cursus krijg je binnen twee werkdagen een bericht met gegevens voor toegang tot de e-learning.
Voor de praktijkbijeenkomst bestudeer je de theoriemodules in jouw eigen tempo. De modules worden afgesloten met een kennistoets.

De praktijkbijeenkomst (die gegarandeerd doorgaat) duurt 3,5 uur, gedurende de bijeenkomst ga in een groepje van max 6 deelnemers aan de slag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Handelingen uit deze bijscholing: 

 • Injecteren subcutaan
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren insuline met insulinepen
 • Bloedglucose meten
 • Het gebruik van de vlindernaald / venflon
 • Katheteriseren man
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen
 • Blaasspoelen
 • Neus-maagsonde inbrengen
 • Neus-maagsonde verwijderen
 • Toedienen sondevoeding
 • PEG sonde verzorgen
 • PEG sonde verwisselen

Je oefent in een informele sfeer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen.
Er is ruimte om vragen te stellen en je kunt bij het uitvoeren van de handelingen de protocollen raadplegen.  

Intercollegiale toetsing:  
Als deelnemer toets je elkaar af conform de werkwijzen. We kiezen bewust voor intercollegiale toetsing, omdat je deze vorm deelnemers stimuleert elkaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. Een situatie die veel overeenkomsten heeft met de praktijk, want ook dan dien je (con-)collega's in te leren, te blijven beoordelen en aan te spreken. Onze trainer begeleidt dit proces. 

Doelstelling
 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Doelgroep: 
Diploma Verzorgende Niveau 3 of hoger. 

Niveau en gewenste voorkennis

Recente ervaring is noodzakelijk. Indien je al enige tijd uit de praktijk bent, wilt herintreden of graag meer oefentijd wilt, neem dan contact met ons op. In dat geval bieden we de praktijk aan in 1 hele dag.
Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding. 

Docente
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.

De trainers van Zorg voor leren hebben vrijwel allemaal de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal zelf nog werkzaam in de zorg
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Studiebelasting en accreditatie
Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de geaccrediteerde e-learningmodules.
Duur van de bijeenkomst: 1 dagdeel.
Deelnemers die in het kwaliteitsregister V&VN staan krijgen 12 accreditatiepunten na succesvol afronden van deze training.  

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • 100% aanwezigheid
 • actieve deelname aan de praktijkbijeenkomst
 • je hebt de theorietoetsen succesvol afgerond

Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een Zorgscholing certificaat. Op dit certificaat staat duidelijk vermeld wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.
Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Als ondernemer bepaal je zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.
Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Set e-learningmodules. Je krijgt binnen 2 werkdagen na inschrijving toegang tot de e-learningmodules. 
 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Je hebt gedurende 1 jaar toegang tot de set e-learningmodules. 
 • Registratie accreditatiepunten

Aantal deelnemers: 
Wij volgen de richtlijnen van RIVM. Deze cursus gaat gegarandeerd door.

Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 9 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag)

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 299,00€ 319,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 12
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
14-06-2023 13:30 - 16:30 Oss 1 beschikbaar
15-06-2023 09:00 - 12:30 Wormerveer 3 beschikbaar
26-06-2023 09:00 - 12:30 Gouda 6 beschikbaar
26-06-2023 13:30 - 17:00 Gouda 3 beschikbaar
04-07-2023 09:30 - 13:00 Oss VOL
11-09-2023 09:30 - 13:00 Oss 5 beschikbaar
13-09-2023 09:00 - 12:30 Bodegraven 6 beschikbaar
13-09-2023 13:30 - 17:00 Bodegraven 6 beschikbaar
19-09-2023 09:30 - 13:00 Wormerveer 5 beschikbaar
25-09-2023 09:00 - 12:30 Bodegraven 5 beschikbaar
04-10-2023 09:30 - 13:00 Oss 6 beschikbaar
10-10-2023 09:00 - 12:30 Bodegraven 6 beschikbaar
10-10-2023 13:30 - 17:00 Bodegraven 6 beschikbaar
18-10-2023 09:00 - 12:30 Wormerveer 6 beschikbaar
18-10-2023 13:30 - 17:00 Wormerveer 6 beschikbaar
25-10-2023 09:00 - 12:30 Bodegraven 4 beschikbaar
07-11-2023 09:30 - 13:00 Oss 5 beschikbaar
24-11-2023 09:30 - 13:00 Wormerveer 6 beschikbaar
28-11-2023 09:00 - 12:30 Bodegraven 5 beschikbaar
08-12-2023 09:30 - 13:00 Oss 6 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door Eerstvolgende datum:
14 jun 2023 - 13:30 - 16:30
Nog 1 plaats beschikbaar.
Oss
Geldigheid Onbeperkt
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door Eerstvolgende datum:
15 jun 2023 - 09:00 - 12:30
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door Eerstvolgende datum:
26 jun 2023 - 13:30 - 17:00
Nog 3 plaatsen beschikbaar.
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
14 Voorbehouden en risicovolle handelingen | Deel 1 | max 6 dlnrs, gaat altijd door Eerstvolgende datum:
04 jul 2023 - 09:30 - 13:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
Oss
Geldigheid Onbeperkt
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
Oss
Geldigheid Onbeperkt
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
Oss
Geldigheid Onbeperkt
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
Oss
Geldigheid Onbeperkt
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
12
12 accreditatie punten
€ 299,00€ 319,00
Oss
Geldigheid Onbeperkt
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden