ADL:

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Er zijn heel veel ADL, bijvoorbeeld: 

 • Primaire behoeften: 
  • Eten
  • Drinken
  • Medicijnen innemen
  • Lichaamswarmte regelen (verwarming hoger en lager kunnen zetten, aan- en uitkleden)
 • Mobiliteit:   
  • Bewegen en lopen
  • Gaan zitten en weer opstaan
  • In- en uit bed komen 
  • Toiletbezoek
  • Autorijden
 • Zingeving: 
  • Praten
  • Horen 
  • Ontspanning (hobby’s, sport, sociale contacten, intimiteit, seks) 

Je kunt iemand ondersteunen bij zijn ADL door aanwezig te zijn en te helpen, maar je kunt ook hulp bieden door de juiste hulpmiddelen/zorg in te zetten.
Bijvoorbeeld; iemand die slecht ter been is kan door iemands worden ondersteund tijdens het lopen, maar hij/zij kan zich met een rollator ook op een veilige manier zelfstandig verplaatsen.  

Als clienten niet meer actief deel kunnen nemen en een groot of volledig deel van de ADL volledig moet worden overgenomen wordt ook wel gesproken over PDL; passief dagelijke levensverrichtingen. 

PDL richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid, vaak gaat het om clienten met een ernstige of chronische aandoening. Dit kan zowel een lichamelijke (somatische) aandoening, als een psychische- of psychogeriatrische aandoening zijn.  

De wensen en de beleving van de cliënt staan centraal. PDL heeft tot doel stabilisatie, het omgaan met blijvende beperkingen. Bij PDL neem je niet alles over, je maakt gebruik iemands restcapaciteit. Dus van wat iemand nog wèl kan. 

OVERZICHT VAN CURSUSSEN ADL

5
5 accreditatie punten
€ 175,00
Persoonlijke Verzorging / ADL Eerstvolgende datum:
04 okt 2023 - 10:00 - 16:00

7 studiepunten
€ 220,00
Basiszorg | Persoonlijke verzorging en ADL Eerstvolgende datum:
09 nov 2023 - 09:30 - 16:30

8
8 accreditatie punten
€ 69,00
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
1
1 accreditatie punt
€ 12,50
E-learning
Geldigheid Onbeperkt
1
1 accreditatie punt
€ 25,75
ZorgLeren / SDB groep
Geldigheid Onbeperkt