Verpleegtechnische handelingen:

Bijscholing verpleegtechnische handelingen: jouw competenties weer op peil

Is bijscholing verplicht?

Volgens de wet BIG mogen alleen bekwame beroepsbeoefenaren risicovolle- en voorbehouden handelingen uitvoeren. Nu is het nog zo dat iedere verpleegkundige die gemiddeld 1 dag per week heeft gewerkt gedurende de registratieperiode, automatisch geherregistreerd wordt in het BIG-register. Dit gaat veranderen. Als het nieuwe wetsvoorstel wordt doorgevoerd, worden er bij de herregistratie zowel werkervaringseisen als deskundigheidseisen gesteld en dat betekent dat je via scholing en intercollegiale toetsing je vaardigheden blijvend moet onderhouden.

De voordelen van bijscholing verpleegtechnische vaardigheden

Tijdens de bijscholing voorbehouden handelingen ga je in op wet- en regelgeving rondom voorbehouden en risicovol handelen en wordt jouw kennis weer opgefrist. Tijdens de training worden de meest voorkomende (risicovolle) voorbehouden handelingen geoefend en intercollegiaal getoetst. Na een bijscholing kun jij je verpleegtechnische vaardigheden weer op een verantwoorde manier uitvoeren.

Tijdens de training komt aan bod:

 Meer weten over bijscholing verpleegkundige handelingen bij jou in de buurt?