Medische technologie:

Medische technologie

Medische technologie staat niet stil, het medische instrumentarium wordt continu doorontwikkeld en er komen nieuwe systemen bij. 
We kijken er niet meer van op als er apparatuur ingezet wordt. De inzet van technologie maakt nieuwe behandelingen mogelijk, denk aan microchirurgie mbt robot technologie.
Naast de nieuwe mogelijkheden biedt technologie of domotica er ook voor dat clienten andere keuzes kunnen maken en minder beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. 

Onderzoek toont aan dat goedgekeurde apparatuur zeer betrouwbaar is. Onderzoek heeft aangetoond dat een incident vrijwel altijd te wijten is aan een menselijke fout.   
Goede instructie over de juiste toepassing, correcte bediening en aandachtspunten zijn daarom heel belangrijk. Veiligheid met betrekking tot medische technologie is een zaak van alle zorgverleners. Het is belangrijk dat jij onveilige situaties met (medische) apparaten herkent en weet hoe je moet handelen om incidenten te voorkomen. 

In de categorie medische technologie vind je cursussen die uitleg geven over de correcte toepassing van apparatuur en je van de benodigde achtergrond informatie (ziektebeelden, waarden) voorzien. 

Trainigen in deze categorie zijn bijvoorbeeld trainingen over: mechanische beademingsventilatoren, infuuspompen, pijnpompen, pacemakers, voedingspompen, intra-aortale ballonpomp, glucosemeters, bloedanalyse apparatuur of defibrillatoren.