Over:

Tonia Jacobs

Tonia Jacobs

Tonia is docente met ruime ervaring in diverse werkvelden van de gezondheidszorg. Tonia is een geregistreerd verpleegkundige, gekwalificeerd docent met een ruime werkervaring in diverse velden van de gezondheidszorg. Als verpleegkundige deed Tonia werkervaring op in verschillende branches, vanaf 2012 was zij naast haar werk in de zorg werkzaam als docent zorg & welzijn. Door haar brede kennis kan ze goed ingaan op de vragen van cursisten. Tijdens het geven van instructie, training of cursus stelt Tonia deze vraag dan ook centraal. 

De inhoud van een cursus staat vooraf in grote lijnen vast, de input van de deelnemersgroep bepaalt op welke details wordt ingezoomd. 

Tonia zorgt altijd voor een combinatie van kennisuitwisseling en praktische uitvoering. Door deze combinatie van theorie en oefening, wordt de kennis en het inzicht vergroot. Als je begrijpt wáárom je iets op een bepaalde manier moet doen kun je het beter toepassen en makkelijker onthouden, dit is een voorwaarde om klinisch te kunnen redeneren.

Tonia verzorgt zowel trainingen voor formele zorgverleners als voor informele zorgverleners. 

Formele zorgverleners
Beroepskrachten in de zorg en welzijnssector (verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden zorg en welzijn, zorgassistenten, huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, begeleiders in de gehandicaptenzorg, onderwijspersoneel met een zorgtaak etc)

Informele zorgverleners
Mantelzorgers (naasten, buren, vrienden, kennissen), vrijwilligers, onderwijspersoneel zonder zorgtaak. 

Tonia Jacobs

CURSUSSEN VAN TONIA JACOBS

Bloedafname via venapunctie, vocht toediening via een subcutaan infuus, Port a Cath of PICC lijn en medicatie toedienen via pomp. Incl. geaccr. e-learning.

Eerstvolgende datum
05 jun 2024 - 09:30 - 12:30
Alle data
Locatie
Beschikbaarheid
9 plaatsen over
Prijs
€ 235,40
Duur
1 dagdeel
Accreditatie
5 accreditatie punten
Geldigheid
24 maanden

Bloedafname via venapunctie, vocht toediening via een subcutaan infuus, Port a Cath of PICC lijn en medicatie toedienen via pomp. Incl. geaccr. e-learning.

Eerstvolgende datum
20 nov 2024 - 09:30 - 12:30
Alle data
Locatie
Beschikbaarheid
10 plaatsen over
Prijs
€ 235,40
Duur
1 dagdeel
Accreditatie
5 accreditatie punten
Geldigheid
24 maanden