Over onze docente:

Take the Lead

Take the Lead

Take the Lead: Training & Consultancy biedt een kwalitatief hoogwaardig aanbod van diensten op het gebied van Kwaliteitsvraagstukken en Professionalisering.

Wij helpen zorgprofessionals graag bij het aanscherpen van hun bekwaamheid en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Wij werken vanuit drie pijlers:

  1. Elke cliënt heeft recht op excellente zorg
  2. De zelfredzaamheid van de cliënt vergroten
  3. Efficiënte en doelmatige inzet van zorg

Tijdens onze trainingen wordt een variatie aan activerende werkvormen gebruikt die het leerrendement verhogen en jou uitdagen om zelf the lead (leiderschap) te nemen over jouw professioneel handelen. Onze trainers zijn verpleegkundigen (HBO-V) die werkzaam zijn als indicerende wijkverpleegkundigen.

Wij werken met kleine groepen zodat er genoeg ruimte is voor interactie en aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen. Aan het einde van de training ben je in staat om de nieuw verworven vaardigheden en kennis direct toe te passen in jouw eigen praktijk.

Take the Lead

CURSUSSEN VAN TAKE THE LEAD