Over:

Susan Kessels

Susan Kessels

Ik werk vanuit de passie voor mijn vak, ben betrokken en gedreven, altijd op zoek naar mogelijkheden, ook daar waar deze soms moeilijk te zien zijn. Out of the box denken is mij op het lijf geschreven en daarbij maak ik graag gebruik van mijn grote sociale netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd.

Ik werk sinds 1999 in diverse sectoren als instellingen voor GGZ, Jeugdbescherming en (gezins)voogdij. Als eigenaar en bestuurder van Pureza-Expertisecentrum werk ik vanuit de basis op een verbindende wijze binnen verschillende culturen. Daarmee vervul ik een brugfunctie voor andere ketenpartners en zoek ik vooral naar kansen en mogelijkheden voor cliënten daar waar deze soms moeilijk te vinden zijn.

Vanuit een pure intentie om de ander te leren kennen, vanuit een passie om mensen te helpen hun weg in Nederland te vinden, ondanks hun vaak zware ‘rugzak’ en zeker ook vanuit de overtuiging dat deze mensen beschikken over een enorme veerkracht.

Meer kennis is een noodzaak in onze ‘westerse’ manier van hulpverlenen. Regelmatig is er onbegrip, miscommunicatie en stress waardoor risico’s en onveiligheid toenemen. Pionieren past bij me, steeds weer opnieuw de verbinding en aansluiting zoeken, ongeacht afkomst, achtergrond, geloof of taal.


CURSUSSEN VAN SUSAN KESSELS

Er zijn geen resultaten gevonden met bovenstaande filters