Over:

IndiQualis Indicaties en Zorgadvies

IndiQualis Indicaties en Zorgadvies

Onze trainers zijn verpleegkundigen (HBO-V) die werkzaam zijn als indicerende wijkverpleegkundigen. Wij beschrijven onszelf als kwalitatief, professioneel, laagdrempelig en klantvriendelijk.

IndiQualis: biedt ondersteuning aan zorginstellingen en cliënten bij het stellen van onafhankelijke, kwalitatieve en doelmatige indicaties op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in Natura (Zin). Daarnaast ondersteunen wij zowel de cliënten als de zorgorganisaties bij het aanvragen van een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De focus ligt op het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan cliënten met een zorgvraag die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) valt. Wij beogen de cliënten te voorzien van een indicatiestelling of zorgadvies waarbij het bieden van veilige, doelmatige en verantwoorde zorg centraal staan. Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van de cliënten, maar ook van de zorg in het algemeen. 

IndiQualis Indicaties en Zorgadvies

CURSUSSEN VAN INDIQUALIS INDICATIES EN ZORGADVIES