Over:

Helena Planting

Spiegelen, de vraag achter de vraag, inzicht krijgen om tot nieuw gedrag te komen...

Helena Planting

Helena heeft een indrukwekkende cv. Sinds 2005 mag zij zich gediplomeerd supervisor noemen. Als supervisor begeleidt Helena supervisie van studenten SPH, MWD, Pedagogiek en CMV, leerkrachten en zorgcoördinatoren van basis- en middelbare scholen. 
Daarnaast begeleidt Helena intervisie aan vertrouwenspersonen binnen de jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, etc.      

In 2011 besloot zij als ZZP-er aan de slag te gaan. Uit dat besluit haalt zij tot op heden veel voldoening. Haar werkzaamheden bestaan uit het bieden van intervisie, supervisie en training, begeleiding en ondersteuning van interne vertrouwenspersonen. Helena is ook trainingsacteur. In die hoedanigheid heeft zij rollen gespeeld over diverse thema's, zoals hoarding, alcoholmisbruik, dementie, problemen rondom mantelzorgers in complexe familiesituaties.

Spiegelen, de vraag achter de vraag, uitnodigen tot reflectie, stimuleren tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten omtrent gedrag om tot nieuw gedrag te komen. Allemaal prachtige supervisie-, maar ook intervisiethema's waar Helena enthousiast van wordt.

Helena Planting

CURSUSSEN VAN HELENA PLANTING