Over onze docent:

Frank Murmans

Frank Murmans

Hallo, mijn naam is Frank Murmans,

Ik ben 25 jaar werkzaam in de zorg. (gesloten en open afdelingen maar ook ambulant) 

In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het stukje agressie. Dit heeft geresulteerd in de GRT (Gedrag Regulatie Training)

Omdat de vraag zeer groot is geworden (ook binnen onderwijs) naar de training heb ik hier mijn beroep van kunnen maken. 

Momenteel combineer ik het geven van deze training met individuele behandelingen. (vaak ook gerelateerd aan agressie)

Als het gaat over om gaan met agressie gaat het niet alleen om de extreme kant, het gaat juist over al het gedrag wat iemand kan laten zien.

Vandaar dat de training ook GRT - Gedrag regulatie heet. 

Frank Murmans

CURSUSSEN VAN FRANK MURMANS

15 studiepunten
€ 119,79
E-learning
Geldigheid Onbeperkt