Over:

Frank Murmans

Frank Murmans

Frank is al 25 jaar werkzaam in de zorg, op de gesloten en open afdelingen maar ook in de ambulante zorg. In de loop van de jaren heeft Frank zich gespecialiseerd in het stukje agressie. Dit heeft geresulteerd in de GRT; Gedrag Regulatie Training. De vraag naar deze training is ontzettend groot geworden, hierdoor heeft Frank zijn beroep kunnen maken van het geven van deze traingingen. Momenteel combineert hij het geven van deze training met individuele behandelingen (vaak ook gerelateerd aan agressie). 

Als het gaat over om gaan met agressie gaat het niet alleen om de extreme kant, het gaat juist over al het gedrag wat iemand kan laten zien. Vandaar dat de training ook GRT - Gedrag regulatie heet. 

Frank Murmans

CURSUSSEN VAN FRANK MURMANS

15 studiepunten
€ 119,79
E-learning
Geldigheid Onbeperkt