WZD - Wet Zorg en dwang

Module over de wet zorg en dwang. Wat betekent de wet zorg en dwang voor jou als zorgverlener en wat kun je doen om zoveel mogelijk vrijwillige zorg te verlenen?

E-learningmodule over de wet zorg en dwang. Wat betekent de wet zorg en dwang voor jou als zorgverlener en wat kun je doen om zoveel mogelijk vrijwillige zorg te verlenen?
Doelgroep: Alle zorgverleners en mantelzorgers. 

De inhoud is gebaseerd op de laatste versies van protocollen en richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

In deze module komende volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat houdt de wet in?
 • Voor wie is de wet bedoeld?
 • Waar geldt de wet?
 • Wat wordt er in de wet geregeld?
 • Wie is er betrokken bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Wat is onvrijwillige zorg?
  • Verzet
  • Ernstig nadeel
  • Onderzoek naar alternatieven
  • Kwaliteitscriteria
  • Rechten van een cliënt
 • Hoe wordt de wet zorg en dwang toegepast?

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. 

Doelstelling
 • De deelnemer weet wat de wet zorg en dwang inhoudt;
 • De deelnemer weet voor wie de wet zorg en dwang is bedoeld;
 • De deelnemer weet waar de wet zorg en dwang van toepassing is;
 • De deelnemer weet wat er in de wet zorg en dwang geregeld wordt;
 • De deelnemer weet wat onvrijwillige zorg is;
 • De deelnemer weet wie er vanuit de wet zorg en dwang betrokken dient te zijn als er toch onvrijwillige zorg nodig is;
 • De deelnemer kan uitleggen wat er in het kader van de wet zorg en dwang bedoeld wordt met de termen ‘verzet’ en ‘ernstig nadeel’;
 • De deelnemer kent de zogenaamde alternatievenbundel in het kader van de wet zorg en dwang;
 • De deelnemer weet volgens welk stappenplan er vanuit de wet zorg en dwang gewerkt dient te worden indien er onvrijwillige zorg nodig is.

Doelgroep
Alle zorgverleners en mantelzorgers

Niveau en gewenste voorkennis

Deze module is zowel interessant voor zorgprofessionals als voor mantelzorgers. Voorkennis is niet noodzakelijk.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie: 
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Deze module bevat een toets; Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 19,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!