Wkkgz & WTZA

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg & wet toetreding zorgaanbieders | klachten, incidenten, meldcode, intervisie

Elke zorgverlener gaat voor het leveren van goede en kwalitatieve zorg. Maar wanneer is zorg goed en kwalitatief? Op welke wijze kan je als zorgverlener aantonen dat goede en kwalitatieve zorg levert. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) heeft heel duidelijk omschreven waar je als zorgverlener of organisatie aan moet voldoen om goede zorg te kunnen leveren.

Het onderhouden van een kwaliteitssysteem, veilig incidenten melden, kunnen leren en reflecteren op klachten en incidenten zijn essentiële onderdelen in de Wkkgz. Wetgeving kan lastig zijn en moeilijk te begrijpen. Het juist uitvoeren van de wetgeving ook. De scholing Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet ervoor zorgen dat de deelnemers op een laagdrempelige manier kennismaken met de Wkkgz, leren wat deze wetgeving inhoudt en wat zij zelf kunnen doen om aan de wet te voldoen.

Deelnemers leren inzien wat het nut is van periodiek reflecteren en verbeterprocessen doorvoeren met als uiteindelijke doel kwaliteitsverbetering en goede zorg kunnen leveren.

Inhoud

De onderstaande onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de scholing ‘Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg:

 • Algemene kennis over de wetgeving
 • Hoe ga je om met klachten?
 • Registratie van klachten en incidenten
 • Vormgeven en bijhouden van een kwaliteitssysteem
 • Leren van incidenten en reflecteren
 • Overige verplichtingen vanuit de Wkkgz
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Afsluiting met een intervisie
Doelstelling

Het doel van de scholing is het vergroten van kennis omtrent de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Na de scholing weet de deelnemer wat deze wetgeving inhoudt en wat zij zelf kunnen doen om aan deze wetgeving te voldoen. Aan het eind van de scholing kan de zorgverlener:

 • Vertellen wat de Wkkgz inhoudt
 • Op veilige wijze incidenten melden
 • Deelnemen aan een intervisiebijeenkomst
 • Vertellen wat een kwaliteitssysteem is
 • Een kwaliteitssysteem op juiste wijze onderhouden
 • Vertellen hoe hij zelf kan voldoen aan deze wetgeving
 • Reflecteren op eigen handelen door middel van intervisie
 • Vertellen hoe klachten afgehandeld moeten worden in een eigen onderneming of zorgorganisatie.
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op juiste wijze interpreteren en toepassen in de praktijk

Doelgroep
Alle zorgprofessionals moeten voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De scholing is daarom niet gespecifieerd op een specifiek deskundigheidsgebied of expertisegebied. Er zijn wel extra toepassingen gemaakt die betrekking hebben op de ZZP’er in de Zorg. De scholing is toegankelijk voor alle zorgprofessionals

Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid.
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om met het geleerde aan de slag te gaan.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

  • Studiematerialen
  • Digitaal Zorgscholing certificaat
  • Koffie/thee

Praktische informatie
Prijs: € 75,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden