Wet zorg en dwang (Wzd)

Nee, tenzij... De Wet zorg en dwang (WZD) regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. De wet vervangt de Wet BOPZ.

Per 1 januari 2020 vervangt de nieuwe Wet zorg en dwang (WZD) de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). In de Wet zorg en dwang zijn de criteria rondom onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening vastgelegd.

“Nee, tenzij” is het uitgangspunt van de wet Zorg en Dwang, maar wat betekent dat in de praktijk voor clienten en zorgverleners? Meer nog dan voorheen moet afgewogen worden of onvrijwillige zorg of vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet mogen worden. Volgens de nieuwe wet mag dat namelijk in principe niet, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. 
Wat wil dat zeggen? Hoe vertaal jij dit naar jouw werksituatie? 

Deze cursus voor zorgverleners legt de wet op een laagdrempelige en beknopte manier uit. Je krijgt inzicht in de wet, door casuistiek kun je vertaling maken naar jouw werksituatie. 

Deze module zit ook in de set modules wetgeving in de zorg.

 

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderdelen:

  • Wet zorg en dwang
  • Het stappenplan
  • Casuïstiek intramuraal
  • Casuïstiek thuiszorg

De cursus begint met een theoretisch gedeelte waarin de Wet zorg en dwang toegelicht wordt. Vervolgens leert de cursist over het stappenplan dat doorlopen moet worden op het moment dat er sprake is van onvrijwillige zorg. Daarna oefent de cursist aan de hand van verschillende casussen hoe hij/zij de Wet zorg en dwang met behulp van het stappenplan kan toepassen in werksituaties. De casuïstiek richt zich op intramurale zorg én thuiszorg.

Doelstelling

Doelstelling
De cursist is bekend met de Wet zorg en dwang, voor zover deze van belang is voor zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Hij/zij kan benoemen wat onvrijwillige zorg is en in welke situaties deze ingezet mag worden. Daarbij weet de cursist welke stappen gevolgd moeten worden indien de Wet Zorg en dwang van toepassing is.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedere zorgverlener die in meer of mindere mate te maken heeft met de Wet zorg en dwang. Dit geldt dus voor iedereen die zorg verleent aan zorgvragers met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van deze e-learning
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1,5 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen:

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?

Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

Disclaimer
Deze cursus is ontwikkeld met de informatie die in juni 2019 bekend was over de Wet zorg en dwang. Op dat moment waren er nog onduidelijkheden in de uitwerking van de wet. Het signaal is bekend bij de minister dat er nog verdere specificaties nodig zijn voordat alle zorginstellingen in januari 2020 de wet op een correcte manier kunnen implementeren. De minister heeft in juni 2019 bekend gemaakt dat 2020 een overgangsjaar wordt. Hoe dit invulling krijgt, was nog niet bekend bij het ontwikkelen van deze cursus. Het is dus goed mogelijk dat op korte termijn nieuwe informatie vrijkomt of bestaande zaken nog wijzigen, waardoor de cursus niet meer actueel is. The Competence Group streeft ernaar om de cursus in de toekomst van updates te voorzien, wanneer hier aanleiding voor is.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!