Rapporteren in de zorg

Goede communicatie en overdracht is van groot belang voor de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Als zorgprofessional is het belangrijk dat je de bijzonderheden van de zorgvragers kan rapporteren en overdragen aan collega’s. Uit onderzoek is gebleken dat ineffectieve communicatie vaak de belangrijkste oorzaak van ernstige incidenten is. In 45% van de gevallen gaat het hierbij om een slechte of onvolledige overdracht. Door het volgen van de training rapporteren in de zorg, zal de zorgverlener zich gaan verdiepen in de wet- en regelgeving van het rapporteren. Ook zal de zorgverlener aan de slag gaan met de SOAP-methodiek. Door het toepassen van de SOAP-methodiek leren zorgverleners, volgens een vaste structuur te rapporteren. Hierdoor komen de belangrijkste gegevens in je rapportage en verklein je de kans op fouten. Een goede rapportage zorgt voor goede communicatie tussen zorgprofessionals en helpt jou om zorgvragers de best mogelijke zorg te leveren. De SOAP-methodiek draagt hierdoor bij aan de kwaliteit van zorg.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Doel van rapporteren
 • Onderdelen van verslaglegging
 • Schriftelijke en mondelinge rapportage
 • Gegevens verzamelen/ observeren
 • Vaststellen en plannen van verpleegdoelen en interventies
 • Bijwerken van de voortgangsrapportage
 • Evalueren van de verpleegkundige zorg
 • Rechten en plichten van de cliënt
 • Verschil tussen objectief en subjectieve rapportages
 • Rapporteren volgens de SOAP-methodiek
 • Wet- en regelgeving
  o Geheimhouding
  o Cliëntdossier
  o Rechten en plichten
  o Omgang met persoonsgegevens 
Doelstelling

Het doel van de scholing is het vergroten van kennis omtrent het rapporteren in de zorg. Na deze cursus weet jij welke methoden van verslaglegging er zijn, leer je rapporteren door middel van de SOAP- methodiek en weet je de verzorgende en verpleegkundige interventies toe te passen in de praktijk.

Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat;

 • Uitleggen wat de SOAP methodiek inhoudt
 • Uitleggen wat het doel is van rapporteren
 • Rapporteren volgens de richtlijnen opgesteld door V&VN
 • Vertellen welke wet- en regelgeving er geldt voor het rapporteren in de zorg
 • Uitleggen hoe de SOAP methodiek wordt toegepast in de praktijk
 • Beoordelen welke signalen of symptomen tijdens de zorgverlening objectief of subjectief zijn en hier de rapportages ook op aanpassen
 • De SOAP-methodiek gebruiken om op methodische wijze gegevens over de zorgvrager te rapporteren, te analyseren of te evalueren

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle zorgverleners die rapporteren in clientdossiers.

Niveau en gewenste voorkennis

• Helpende (Plus)
• Verzorgende IG
• Verpleegkundige, MBO
• Verpleegkundige, HBO 

Ervaring met rapporteren in de zorg is geen vereiste, wel een pré.

Docente
De cursus wordt gegeven door Jo-Vienna Heije. Zij is afgestudeerd HBO- Verpleegkundige. Zij is voornamelijk werkzaam geweest in de extramurale setting als wijkverpleegkundige en praktijkopleider.

Studiebelasting en accreditatie
Voor deze cursus is geen specifieke voorbereiding nodig

Duur van de bijeenkomst(en): 3 uur

Accreditatie: 3 punten V&VN

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen:

 • Koffie/thee/water
 • Studie- en oefenmaterialen 
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 75,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden