Onbegrepen gedrag: kijken naar jezelf!

Leer aan de hand van een stappenplan onbegrepen gedrag te omarmen.

In deze praktische eendaagse training leer je concrete vaardigheden om in verschillende fases van de zorg een goed contact op te bouwen met mensen die lijden aan bijv. dementie. Je krijgt zicht op wat er in de interactie gebeurt tussen jou en de cliënt en wat je vooral wel en niet moet doen in dit contact.

In de praktijk horen we vaak dat zorgverleners moeite hebben om om te gaan met onbegrepen gedrag van mensen die bijv. lijden aan dementie. Je hebt al van alles geprobeerd om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen maar merkt geen verbetering in het contact. In deze training leer je je eigen gedrag en emoties bewust ervaren, onderzoeken en afstemmen, dit geeft ruimte en mogelijkheden voor nieuwe creativiteit. We gaan kijken naar interventies die meer bij de cliënt aansluiten. Denk hierbij aan omgangsvormen als bejegening, wijze van gebruik van de zintuigen, wijze van aanspreken, aankijken, aanraken etc.. Het doel is steeds om echt in contact te komen, het onbegrepen gedrag van de cliënt meer te begrijpen en van daaruit het eigen gedrag in wisselwerking af te stemmen op waar de cliënt op dat moment behoefte aan heeft.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Hoe weet ik of er wel of geen contact is?
  • Hoe kan ik contact maken?
  • Hoe kom ik er achter wat de cliënt precies bedoelt?
  • Verbale versus non verbale communicatie, congruent gedrag.
  • Welk contract heb ik met de cliënt en zijn omgeving?

Het is vooral een praktische training. Korte theorie met veel oefeningen, reflectiemomenten en interactieve werkvormen. Aan de hand van een stappenplan bespreken we de verschillende fases van contact tot verbinding.

Doelstelling

Na deelname aan deze cursus heb je meer inzicht in je eigen gedrag en wat dat oproept bij de ander. Wat doe je precies? Zowel verbaal als non-verbaal en wat roept dat op bij de ander? Je leert om vanaf een afstand naar jezelf te kijken en te doen wat in een bepaalde situatie gewenst is. Het resultaat is dat je uiteindelijk beter contact kunt leggen met minder moeite. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar. Dit heeft weer tot gevolg dat het minder escaleert en dat je je minder snel overbelast gaat voelen.

Doelgroep
Deze training is voor professionals (verzorgenden, verpleegkundigen) die directe zorg verlenen aan cliënten en die bewust naar hun eigen aandeel in zowel de verbale als de de non-verbale communicatie willen kijken om zo meer af te kunnen stemmen bij onbegrepen gedrag.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal een mbo-diploma hebben en open staan om naar hun eigen handelen te kijken. Ze moeten ook willen oefenen met ingebrachte praktijksituaties.

Docenten
De cursus “Onbegrepen gedrag: kijken naar jezelf!” wordt gegeven door Petri Elemans en Ad van Heijst. Petri en Ad hebben beiden ruime ervaring in de zorg en als trainer/coach en delen graag hun opgedane kennis en praktijkervaring.

Studiebelasting en accreditatie
Deze praktische cursus beslaat 1 dag.
Studiebelasting 6 uur.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
  • Je hebt op de bijenkomsten aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om met het geleerde aan de slag te gaan.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water en lunch
  • Studiematerialen
  • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 275,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden