Masterclass Vakbekwaam indiceren en organiseren

Deze interactieve MASTERCLASS is bedoeld voor gevorderde verpleegkundigen die in één dag hun vaardigheden op het gebied van indiceren en organiseren willen versterken.

Tijdens de MASTERCLASS leer je volgens Omaha System efficiënt en kwalitatief te indiceren en organiseren. Je werkt met behulp van ons verpleegkundig model, het VIO-model, in 6 stappen een indicatiestelling direct uit in een individueel zorgplan in het ECD van NedapOns®. Daarbij geven we je inzicht in de wijze waarop zorgverzekeraars indicaties beoordelen en leer je aan de hand van intercollegiale toetsing meer over kwaliteitsborging.

Tijdens de uitwerking van de indicatiestelling ontvang je handige tips & tricks en word je gewezen op de meest voorkomende valkuilen die voorkomen bij indiceren en organiseren binnen de nieuwe Aanspraak.

Inhoud

Tijdens deze MASTERCLASS:

 • leer je kwalitatieve indicaties op te stellen waarin de cliënt centraal staat
 • leer je efficiënt en effectief te werken volgens de 6 stappen van het VIO-model 
 • werk je een praktijkgerichte casus direct in NedapOns® uit volgens het Omaha classificatiesysteem
 • word je wegwijs gemaakt in de geldende wet- en regelgeving en kwaliteitseisen (V&VN)
 • krijg je inzicht in de meest voorkomende valkuilen en uitdagingen
 • krijg je inzicht in hoe zorgverzekeraars naar een indicatie beoordelen a.d.h.v. de VIO-checklist
 • ontvang je trainingsmaterialen die je ook na de training kunt gebruiken
 • vergroot je je kennis, vaardigheden en netwerk door met andere verpleegkundigen samen te werken
 • staan naast de trainingsleerdoelen ook jouw persoonlijke leerdoelen centraal
Doelstelling

Na deelname aan deze cursus ben je in staat om op efficiënte en effectieve wijze zorg te indiceren en organiseren. Daarbij kun je een indicatie uitwerken en monitoren in het ECD van NedapOns®.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gevorderde indicerende wijkverpleegkundigen.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige zijn met minimaal een hbo-diploma verpleegkunde (NLFQ niveau: 6), Master Verplegingswetenschappen (niveau 7) of een mbo-verpleegkundige (NLFQ niveau: 4 ) die onder de overgangsregeling indiceren en organiseren valt.

Docente
De cursus wordt gegeven door Take the Lead. Onze trainers zijn verpleegkundigen (HBO-V) die werkzaam zijn als indicerende wijkverpleegkundigen.

Studiebelasting en accreditatie
Deze zeer interactieve masterclass bestrijkt een hele dag.
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren (onder ODA-punten).
Accreditatiepunten: 7
ODA-punten: 5

Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag
Zelfstudie/huiswerk: 5

Voorbereiding:
Je ontvangt vóór aanvang van de training (14 dagen) de volgende digitale trainingsmaterialen:

 • De reader Vakbekwaam indiceren & organiseren vanuit de Zvw 2015.
  Het is de bedoeling dat je de hoofdstukken 4, 5 en 9 uit de reader bestudeert. De reader heeft met name als doel je theoretische kennis op te frissen.
 • Het formulier Mijn persoonlijke leerdoelen tweedaagse training vakbekwaam indiceren & Organiseren voor wijkverpleegkundigen. Je vult het leerdoelen formulier in en stuurt dit voor aanvang van de training (7 dagen) terug naar Take the Lead zodat de trainer vooraf een goed beeld heeft van de leerbehoeften van de deelnemers.
 • De Omaha System handleiding. Je bestudeert de handleiding voor aanvang van de training. Dit is noodzakelijk omdat de indicatiestelling direct uitgewerkt wordt in NedapOns®.
 • De V&VN Samenvattingskaart verslaglegging.
 • De Zelfredzaamheidsmeter van Vilans (juni, 2013).

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. 

Inbegrepen

 • Koffie/thee/water/lunch
 • Gebruik materialen
 • Je werkt de indicatie direct uit in onze omgeving van NedapOns®
 • Registratie accreditatiepunten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Trainingsmap

Je ontvangt tijdens de training een trainingsmap met daarin:

 • De praktijkgerichte casus.
 • Het Verpleegkundig model: in 6 stappen indiceren & organiseren vanuit de Zvw 2015, ofwel het VIO-model. Dit handige model is door Take the lead ontwikkeld en wordt tijdens de training als leidraad gebruikt.
 • De Overzichtskaart Omaha System.
 • De Overzichtskaart Toetsingskader IGJ Toezicht op de zorg thuis (2019).
 • De Routekaart Zorgwetten (leeftijd 18+).
 • Een voorbeeld Afwijzing zorgplan door zorgverzekeraar. Dit document is bedoeld om bewustwording te stimuleren over de wijze waarop zorgverzekeraars kijken naar het zorgplan in het ecd.

Benodigdheden deelname
Om deel te kunnen nemen aan de training word je verzocht het volgende mee te nemen:

 • Het Zakboek Verpleegkundige Diagnosen van Lynda Juall Carpenito (4e of 5e herziene druk).
 • Een laptop. De laptop is nodig om de indicatiestelling direct in NedapOns® uit te werken.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je gegevens aan Take the Lead. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je te voorzien van lesmaterialen en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 395,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 12
Accreditatiepunten: 7

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden