Indiceren | Omaha System

Geaccrediteerde training (7 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System.

Deze training bestaat uit 2 losse bijeenkomsten.
Bijeenkomst 1 : 12 april 10.00u-15.00u
Bijeenkomst 2 : 10 mei 10.00u-12.00u

 

Geaccrediteerde training (7 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System. Toegankelijk voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen niveau 4 die ondersteunen bij het indicatieproces. Er wordt gewerkt met gecertificeerde materialen.

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. 

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg. Deze training wordt gegeven aan kleine groepjes van minimaal 3 - maximaal 6 deelnemers.
Na het volgen van deze training mogen verpleegkundigen niveau 5 indicaties stellen.  

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren. De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. Tussen de bijeenkomsten ga je in de praktijk aan de slag met indiceren. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt er gekeken naar hoe het indiceren in de praktijk is gegaan, wat goed ging en waar je tegen aan bent gelopen.

Inhoud:

 • Ontwikkelingen en hervormingen in de zorg en maatschappij;
 • Relevante wetgeving in zorg en welzijn;
 • Expertisegebied wijkverpleegkundige;
 • Normenkader V&VN;
 • Classificatiesystemen;
 • Methodisch werken;
 • Zelfredzaamheid en netwerk in kaart brengen;
 • De systematiek van het Omaha system;
 • Terminologie Omaha system;
 • Gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen en gebieden van Omaha system;
 • Effectieve gesprekstechnieken uitvoeren;
 • Aandachtsgebieden vaststellen;
 • Meten op Status, Kennis en Gedrag;
 • Acties selecteren;
 • Zorg organiseren en toewijzen;
 • Monitoren en evalueren.

Doelstelling:
De deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren met behulp van het Omaha System. Let wel: hoe je de gegevens digitaal in het Omaha System verwerkt is geen onderdeel van de training, omdat dit afhangt van de ICT- leverancier.

Doelgroep:
Wijkverpleegkundigen en MBO verpleegkundigen die de HBO verpleegkundige ondersteunt bij het indicatieproces.

Niveau en gewenste voorkennis:
Afgerond diploma als HBO of MBO verpleegkundige. We vragen je om naar de 1e bijeenkomst een casus uit je eigen praktijk mee nemen waar je mee aan de slag kunt in de bijeenkomst.

Docente:
Deze training wordt verzorgd door Paulien Schulten. Zij is mede-eigenaar van Zorg voor leren. Ze is wijkverpleegkundige, docent zorg en welzijn en heeft uitgebreide ervaring met zowel indiceren als het verzorgen van trainingen en bijscholingen. Zorg voor leren is aangesloten bij Stichting Omaha System Support. Het lesprogramma en de materialen zijn gecertificeerd door deze stichting.

Studiebelasting: 
Deze training is opgebouwd uit twee bijeenkomsten. 

 • Bijeenkomst 1 duurt 5 uur 
 • Bijeenkomst 2 duurt 2 uur 
 • Tussen de twee bijeenkomsten ga je in de praktijk aan de slag. Houd hierbij rekening met nog 1 uur werken aan een opdracht.

Studiebelasting en accreditatie:

Deze training is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Voor deze training krijg je 7 accreditatiepunten.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren op basis van de opdracht na bijeenkomst 1

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen:

 • Koffie/Thee/Water
 • Lunch (bijeenkomst 1)
 • Gebruik van gecertificeerde materialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Bij deze training wordt geen software aangeleverd ter verwerking van de indicatie in het Omaha System. 


Praktische informatie
Prijs: € 215,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 8
Accreditatiepunten: 7

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden