Indiceren | Omaha System

Geaccrediteerde training (6 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System.

Geaccrediteerde training (6 punten) waarin je leert te indiceren volgens Omaha System. Toegankelijk voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen niveau 4 die ondersteunen bij het indicatieproces. Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst. Er wordt gewerkt met gecertificeerde materialen van stichting Omaha System Support.

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd.

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren. De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. Vanwege dit interactieve karakter, is voor deze training het minimum aantal deelnemers gesteld op 3. Er wordt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers gewerkt.

Inhoud
 • ontwikkelingen en hervormingen in de zorg en maatschappij;
 • relevante wetgeving in zorg en welzijn;
 • expertisegebied wijkverpleegkundige;
 • normenkader V&VN;
 • classificatiesystemen;
 • methodisch werken;
 • zelfredzaamheid en netwerk in kaart brengen;
 • de systematiek van het Omaha system;
 • terminologie Omaha system;
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen en gebieden van Omaha system;
 • effectieve gesprekstechnieken uitvoeren;
 • aandachtsgebieden vaststellen;
 • meten op Status, Kennis en Gedrag;
 • acties selecteren;
 • zorg organiseren en toewijzen;
 • monitoren en evalueren.
Doelstelling

De deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren met behulp van het Omaha System. Let wel: hoe je de gegevens digitaal in het Omaha System verwerkt is geen onderdeel van de training, omdat dit afhangt van de ICT- leverancier.

Doelgroep:
Wijkverpleegkundigen en MBO verpleegkundigen die de HBO verpleegkundige ondersteunt bij het indicatieproces.

Niveau en gewenste voorkennis

Afgerond diploma als HBO of MBO verpleegkundige. We vragen je om een casus voor te bereiden waarmee je tijdens de training aan de slag kunt.

Docente:
Deze training wordt verzorgd door trainers van Zorg voor leren met uitgebreide ervaring op het gebied van indiceren en het verzorgen van trainingen en bijscholingen. Zorg voor leren is aangesloten bij Stichting Omaha System Support. Het lesprogramma en de materialen zijn gecertificeerd door deze stichting.

Studiebelasting:
Vooraf aan de training bereid je een casus voor. De training zelf bestaat uit 1 bijeenkomst, deze duurt 6 uur.

 • Studie uren: 6 uur

Certificaat en accreditatie:
Deze training is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Voor deze training krijg je 6 accreditatiepunten.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren op basis van de opdrachten in de bijeenkomst.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen:

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van gecertificeerde materialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Bij deze training wordt geen software aangeleverd ter verwerking van de indicatie in het Omaha System. 


Praktische informatie
Prijs: € 325,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6
Accreditatiepunten: 6
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
26-10-2023 10:00 - 16:00 Bodegraven 4 beschikbaar
12-12-2023 10:00 - 16:00 Bodegraven 7 beschikbaar
05-02-2024 10:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
28-03-2024 10:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
16-05-2024 10:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
18-06-2024 10:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
26 okt 2023 - 10:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
12 dec 2023 - 10:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
05 feb 2024 - 10:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
28 mrt 2024 - 10:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
16 mei 2024 - 10:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 325,00
Indiceren | Omaha System Eerstvolgende datum:
18 jun 2024 - 10:00 - 16:00

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden