E-learning | Set modules wetgeving in de zorg

E-learning | Uitgebreide set geaccrediteerde modules over wetgeving in de zorg

Als zorgprofesional krijg je met allerlei wetten- en regels te maken. Wie wat mag doen en onder welke omstandigheden is vastgelegd in wetten en regels. 
In deze set vind je een aantal modules over Nederlandse wet- en regelsgeving die voor jou van toepassing kan zijn.

Na aanmelding krijg je 1 jaar toegang tot de modules, je kiest zelf welke modules je volgt. 

 

Inhoud

Onderwerpen: 

 • Wet Zorg en Dwang (WZD)
 • WKKGZ - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Wet BIG - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wet BIG en het uitvoeringsverzoek
 • WGBO - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 • Privacybescherming & Informatiebeveiliging (VVT & ZKH)
 • AVG
 • Veilig werken op jouw mobiele device
 • Beroepsgeheim
 • Verantwoordelijkheid
 • Bevoegd en bekwaam
 • Informed consent en toestemming
 • Klachten en schadeclaims

De modules zijn ook los te volgen

Doelstelling

Deelnemers die de modules succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de strekking van de wet- cq regels begrijpen.   

Doelgroep
Zorgprofessionals

 

Niveau en gewenste voorkennis

De modules zijn ontwikkeld voor zorgprofessionals. Het volgen van een e-learning geeft je de basiskennis van de geldende wet-/regelgeving. Je bent geen jurist na het doorlopen van deze modules. Schakel in het geval van klachten/geschillen altijd een klachtenfunctionaris en/of de juiste andere juridische hulp in.  

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1-2 uur per module.
Tenzij anders vermeld, zijn alle modules geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. 

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult in jouw profiel in de e-learning omgeving.

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • Per succesvol afgeronde module kun je een digitaal certificaat downloaden
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult in jouw profiel in de e-learning omgeving. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursussen.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de set modules.


Praktische informatie
Prijs: € 69,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 10
Accreditatiepunten: 8
Schrijf je in voor deze cursus!