E-learning | Module Wondzorg | Rode wonden

Geaccrediteerde module (1 punt) over de verzorging van rode wonden. Doelgroep: Vanaf opleidingsniveau Helpende+

Module (met voorleesfunctie)  over de basiskennis van wondzorg en het verzorgen van rode wonden met o.a. de werking van de huid, factoren die een rol spelen bij wondgenezing, fasen van wondgenezing, Altis methode, TIME-model, behandeling en verbandmaterialen.

Doelgroep: vanaf Helpenden+. Studieduur: gemiddeld 1 uur. De module is 1 jaar voor je toegankelijk. Accreditatie: 1 accreditatiepunt.

De inhoud van deze module is ontwikkeld in samenwerking met specialisten op het gebied van wondzorg en gebaseerd op de meest recente versie van de protocollen van Vilans. Indien er wijzigingen in de protocollen komen, passen wij de module ook direct aan.   

Inhoud

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De werking van de huid 
 • Factoren die een rol spelen bij wondgenezing 
 • Fasen van wondgenezing 
 • Altis methode 
 • TIME-model 
 • Behandeling en verbandmaterialen van rode wonden 
 • Skin tears (een specifieke rode wond)

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Doelstelling
 • De deelnemer is op de hoogte van de werking van de huid
 • De deelnemer kan de factoren die een rol spelen bij wondgenezing benoemen
 • De deelnemer kan de verschillende fasen van wondgenezing benoemen
 • De deelnemer kan een wondanamnese uitvoeren volgens de ALTIS methode
 • De deelnemer kan aan de hand van het TIME model toelichten welke observatiepunten van belang zijn bij inspectie van een wond
 • De deelnemer kan een keuze maken en beargumenteren voor een product voor de verzorging en behandeling van de rode wond
 • De deelnemer herkent skin tears, kent de oorzaken en risicofactoren ervan en is op de hoogte van de preventiemethoden en verzorging van skin tears

Doelgroep:
Deelnemers moeten minimaal de opleiding Helpende+ hebben afgerond. 

 • Helpenden+
 • Gediplomeerd verzorgende IG
 • Gediplomeerd verpleegkundigen MBO
 • Gediplomeerd verpleegkundigen HBO
Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers dienen zoals hiervoor benoemd gediplomeerd te zijn als Verzorgende IG of verpleegkundige. Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt. Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 19,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!