E-learning | Module Wet en Regelgeving Voorbehouden en Risicovolle handelingen

Module (met voorleesfunctie) over de wet- en regelgeving die van belang is bij het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Voor de Wet zorg en dwang is er een aparte module. De module is 2 jaar voor je toegankelijk. Doelgroep: alle zorgverleners die meer willen weten over de wet- en regeling rondom voorbehouden en risicovolle handelingen. Accreditatie: 1 punt.

De inhoud is gebaseerd op de laatste versies van protocollen en richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

Onderwerpen:

 • Wettelijk kader
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet BIG
  • Tuchtrecht
  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Voorbehouden handelingen, Risicovolle handelingen, Overige handelingen
 • Bevoegd en bekwaam
 • Richtlijnen, protocollen en geprotocolleerde werkinstructies
 • Opdracht van de arts

Deze module bevat geen afsluitende toets.

Doelstelling
 • De deelnemer weet wat de wet BIG regelt
 • De deelnemer weet wat de Wkkgz inhoudt
 • De deelnemer is op de hoogte van het tuchtrecht
 • De deelnemer weet wat de WGBO regelt
 • De deelnemer kent het verschil tussen voorbehouden, risicovolle en overige handelingen
 • De deelnemer weet wat er met bevoegd en bekwaam wordt bedoeld binnen de zorg

Doelgroep

Alle zorgverleners die meer willen weten over de wet- en regeling rondom voorbehouden en risicovolle handelingen.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk. 

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 5,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!