E-learning | Module PICC

Module (met voorleesfunctie) over PICC. Doelgroep: verpleegkundigen. Accreditatie: 1 punt.

De module blijft na aankoop een jaar lang toegankelijk voor je. Zo kun je de theorie op elk gewenst moment nog eens teruglezen.

De inhoud is gebaseerd op de laatste versies van protocollen en richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter. De PICC lijn voorkomt eventuele schade aan de bloedvaten van een zorgvrager door veelvoudig inbrengen van infuusnaalden en behandeling. Onder plaatselijke verdoving wordt een dun, flexibel infuusslangetje in het bloedvat van de bovenarm ingebracht. De meeste zorgvragers ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. De PICC lijn kan langere tijd blijven zitten en voorkomt dat de zorgvragen elke behandeling een nieuw infuus dient te krijgen. Het uiteinde van de PICC lijn ligt tot vlakbij het hart. Via deze lijn worden medicatie, bloed en bloedproducten gegeven en er kan ook, zonder de zorgvrager te prikken, bloed door worden afgenomen.

In deze module komen de volgende handelingen aan bod:

 • het verwisselen van het afsluitdopje en doorspuiten van een PICC lijn
 • het toedienen van medicatie via een PICC lijn

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Doelstelling
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze module;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze module;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze module;
 • De deelnemer kent de juiste werkwijze voor de handelingen volgens protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze module en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling.

Doelgroep
Verpleegkundigen

 

Niveau en gewenste voorkennis

Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&VN. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk. 

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 17,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!