E-learning | Module Bloedglucose meten

Geaccrediteerde module (1 punt) over bloedglucose meten. Doelgroep: Verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Voor een goede meting met een bloedglucosemeter is een goede techniek vereist. Dit geldt voor:

 • het uitvoeren van de vingerprik;
 • het gebruik van de bloedglucosemeter;
 • het correct noteren van de gevonden waarden.

Regelmatige bloedglucosebepaling is belangrijk om een goede regulatie van de bloedglucosespiegel op korte en op lange termijn te bereiken. Regelmatige controle van de bloedglucose geeft belangrijke informatie over de werking van de geïnjecteerde insuline, orale medicatie, het effect van het ingenomen voedsel, de weerslag van de uitgevoerde fysieke activiteit en, in zekere mate, van de algemene emotionele en fysieke toestand van de cliënt. Regelmatige bepaling van de bloedglucosespiegel verschaft gegevens om de insulinetherapie bij te sturen. Bloed is het meest bekende en onderzochte menselijke materiaal. Bloed is een vloeistof met een zeer complexe samenstelling.

In deze module wordt ingegaan op de verschillende manieren en op de zaken waar je bij het uitvoeren van de handeling op moet letten. De inhoud is gebaseerd op actuele protocollen. Onze modules worden continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit deze protocollen. 

Indien je je aanmeldt om de module te volgen, blijft deze vanaf het moment van inloggen 2 jaar lang voor jou toegankelijk.

Inhoud

Inhoud:

 • Anatomie en fysiologie
 • Indicaties
 • Hyperglycemie
 • Hypoglycemie
 • Bloedglucose meten
  • Plaatsbepaling
  • Complicaties
  • Nieuwe ontwikkelingen
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Nazorg

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%.

 

Doelstelling

Na het doorlopen van deze module is jouw kennis over bloedglucose meten up to date.

Doelgroep:
Deze module is bedoeld voor deelnemers met minimaal een niveau 3 Verzorgende IG opleiding

 • Gediplomeerd verzorgende IG
 • Gediplomeerd verpleegkundigen MBO
 • Gediplomeerd verpleegkundigen HBO
Niveau en gewenste voorkennis

Niveau en gewenste voorkennis:
Deelnemers dienen zoals hiervoor benoemd gediplomeerd te zijn als Verzorgende Ig of verpleegkundige. Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegeni is niet mogelijk. 

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 15,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!